ليست مدارس استان خراسان شمالی همراه با شماره تماس و آدرس سایت

با سلام و احترام فراوان خدمت خوانندگان کُرمانج سَرای

برای اطلاع از اسامی پذیرفته شدگان مدارس نمونه دولتی شهرهای مختلف استان خراسان شمالی

از طریق جدول زیر با مدارس مورد نظر و یا سازمان های مربوطه تماس بگیرید و یا به سایت هایشان مراجعه کنید

ليست مدارس داراي پورتال استان خراسان شمالي

كد تلفن

تلفن

آدرس اينترنتي

نام آموزشگاه

منطقه

رديف

584

2235401

http://mpt.nkhschool.ir

معاونت پرورشي و تربيت بدني اداره كل آموزش و پرورش خراسان شمالي

سازمان خراسان شمالي

1

0584

2223538

http://seo.nkhschool.ir

اداره آموزش و پرورش استثنائي

سازمان خراسان شمالي

2

http://gr.nkhschool.ir

گروههاي آموزشي دوره راهنمايي استان خراسان شمالي

سازمان خراسان شمالي

3

http://ge.nkhschool.ir

گروههاي آموزشي دوره ابتدايي استان خراسان شمالي

سازمان خراسان شمالي

4

0584

2243301

http://np.nkhschool.ir

متوسطه نظري

سازمان خراسان شمالي

5

http://ebt.nkhschool.ir

گروه آموزش و پرورش ابتدايي

سازمان خراسان شمالي

6

http://primary.nkhschool.ir

معاونت آموزش ابتدايي

سازمان خراسان شمالي

7

0584

2242198

http://shora.nkhschool.ir

شوراهای آموزش و پرورش

سازمان خراسان شمالي

8

http://motavaseteh.nkhschool.ir

معاونت آموزش متوسطه

سازمان خراسان شمالي

9

http://zihesabi.nkhschool.ir

ذيحسابي اداره كل آموزش و پرورش خراسان شمالي

سازمان خراسان شمالي

10

2243301

http://gseic.nkhschool.ir

گروه بررسي محتواي آموزشي و پرورشي

سازمان خراسان شمالي

11

0584

2227466

http://javadalaemme.nkhschool.ir

جوادالائمه جواديه

بجنورد

12

0584

22 25802

http://khoshi.nkhschool.ir

خوشي

بجنورد

13

0584

2258100

http://nori.nkhschool.ir

شهيدعلي نوري

بجنورد

14

0584

2222608

http://ghods.nkhschool.ir

قدس

بجنورد

15

0584

2324999

http://talebzadeh.nkhschool.ir

شهيدطالبزاده

بجنورد

16

0584

25802

http://khoshi2.nkhschool.ir

خوشي

بجنورد

17

0584

2222619

http://vahdat2.nkhschool.ir

وحدت

بجنورد

18

584

2224751

http://bahar.nkhschool.ir

بهار

بجنورد

19

0584

2222607

http://parveen.nkhschool.ir

پروين اعتصامي

بجنورد

20

0584

26389

http://dkosar.nkhschool.ir

کوثر

بجنورد

21

0584

22605

http://sh17.nkhschool.ir

71شهريور

بجنورد

22

0584

22607

http://parveen2.nkhschool.ir

پروين اعتصامي

بجنورد

23

058423

24752

http://mohaddeseh.nkhschool.ir

محدثه

بجنورد

24

0584

2295654

http://ammararvin.nkhschool.ir

عمارکلاته آروين

بجنورد

25

http://tavakol.nkhschool.ir

توکل قشلاق کاره

بجنورد

26

276

2763288

http://khorami.nkhschool.ir

شهيدقاسم خرمي کلاب

بجنورد

27

http://aligol.nkhschool.ir

عليگل

بجنورد

28

0585

2444288

http://garmkhan.nkhschool.ir

شهداي گرمخان

بجنورد

29

22691

http://tarbiyat.nkhschool.ir

دبستان غیرانتفاعی پسرانه دنیای تربیت

بجنورد

30

33396

http://tarbyat-girl.nkhschool.ir

دنياي تربيت

بجنورد

31

2222154

http://shahed-fatemeh.nkhschool.ir

دبستان دخترانه شاهد فاطمه بجنورد

بجنورد

32

0584

2252836

http://ShahedeEmamAli.nkhschool.ir

مدرسه راهنمايي شاهد امام علي (ع) بجنورد

بجنورد

33

0584

52831

http://aboreihan.nkhschool.ir

ابوريحان بيروني 1

بجنورد

34

0584

2224964

http://adib.nkhschool.ir

اديب بجنوردي

بجنورد

35

0584

2222616

http://alnabi.nkhschool.ir

مدرسه راهنمايي شهيدآل نبي بجنورد

بجنورد

36

0584

2222359

http://rajaee.nkhschool.ir

شهيدرجائي

بجنورد

37

0584

2252831

http://aboreihan2.nkhschool.ir

ابوريحان بيروني 2

بجنورد

38

0584

2236633

http://bahonar2.nkhschool.ir

شهيدباهنر

بجنورد

39

0584

2222602

http://jabarekhoshi.nkhschool.ir

جبارخوشي

بجنورد

40

0584

2253482

http://aban1.nkhschool.ir

سيزده آبان

بجنورد

41

0584

22013

http://sherafat1.nkhschool.ir

شرافت

بجنورد

42

24650

http://effat.nkhschool.ir

مدرسه راهنمایی دخترانه عفت بجنورد

بجنورد

43

22602

http://jabarkhoshi.nkhschool.ir

جبارخوشي

بجنورد

44

0584

2311484

http://maryam2.nkhschool.ir

حضرت مريم

بجنورد

45

0584

2225179

http://hm2.nkhschool.ir

حضرت معصومه

بجنورد

46

0584

2253482

http://aban2.nkhschool.ir

سيزده آبان

بجنورد

47

22013

http://sherafat2.nkhschool.ir

شرافت

بجنورد

48

0584

22738

http://nargesyek.nkhschool.ir

نرجس 1

بجنورد

49

0584

2412830

http://bagherkhan.nkhschool.ir

آزادي باقرخان يک

بجنورد

50

0584

2753304

http://arkan.nkhschool.ir

شهداي ارکان

بجنورد

51

0584

2713391

http://nasiri.nkhschool.ir

شهيدمحمدنصيري بدرانلو

بجنورد

52

0584

2943222

http://omolbanin.nkhschool.ir

ام البنين گريوان

بجنورد

53

http://halimeh.nkhschool.ir

حليمه ينگه قلعه

بجنورد

54

0584

2753455

http://merajarkan.nkhschool.ir

معراج ارکان

بجنورد

55

0584

2241514

http://alavi.nkhschool.ir

علوي علي آباد

بجنورد

56

2423373

http://baba-aman.nkhschool.ir

شهيديداترکانلوباباامان

بجنورد

57

2250442

http://nyayesh.nkhschool.ir

سما3

بجنورد

58

0584

2241447

http://ameneh.nkhschool.ir

آمنه

بجنورد

59

2263366

http://m-khomeini.nkhschool.ir

شهيدمصطفي خميني حصارگرمخان

بجنورد

60

0584

2222829

http://sampad.nkhschool.ir

شهيدبهشتي تيزهوشان

بجنورد

61

22 41277

http://farzaneganr.nkhschool.ir

فرزانگان تيزهوشان

بجنورد

62

0584

2260262

http://danesh.nkhschool.ir

دبيرستان دانش

بجنورد

63

0584

2222911

http://hasanabadi.nkhschool.ir

شهيدحسن حسن آبادي

بجنورد

64

0584

22628

http://hemmat.nkhschool.ir

همت

بجنورد

65

0584 – 22

25178

http://15khordad1.nkhschool.ir

51خرداد

بجنورد

66

0584

2321774

http://asma.nkhschool.ir

اسماء

بجنورد

67

22621

http://somayeh.nkhschool.ir

سميه

بجنورد

68

0584

2222613

http://esmat1.nkhschool.ir

عصمت

بجنورد

69

0584 – 22

25178

http://15khordad2.nkhschool.ir

51خرداد

بجنورد

70

0584

2252621

http://somayeh2.nkhschool.ir

سميه

بجنورد

71

0584

2222613

http://esmat2.nkhschool.ir

عصمت

بجنورد

72

294

3222

http://omsalame.nkhschool.ir

ام سلمه گريوان

بجنورد

73

0584

2313601

http://seedjamal.nkhschool.ir

سيدجمال الدين اسدآبادي

بجنورد

74

0584

24455

http://modarres.nkhschool.ir

شهيدمدرس

بجنورد

75

22609

http://aref.nkhschool.ir

عارف بجنوردي

بجنورد

76

0584

2251333

http://olum.nkhschool.ir

علوم

بجنورد

77

0584

2260262

http://danesh2.nkhschool.ir

دانش

بجنورد

78

0585

2263744

http://bonyad.nkhschool.ir

بنياد51خردادآق تپه

بجنورد

79

0584

2225179

http://hm1.nkhschool.ir

حضرت معصومه

بجنورد

80

0584

2311484

http://mariam.nkhschool.ir

حضرت مريم

بجنورد

81

0584

2321774

http://asma2.nkhschool.ir

اسماء

بجنورد

82

0584

2237172

http://nemoone.nkhschool.ir

شهيدبهشتي نمونه

بجنورد

83

058422

20066

http://nemoneh-narjes.nkhschool.ir

نرجس

بجنورد

84

0584

2553233

http:// doraghanloo.nkhschool.ir

شهيدالفتي دراقانلو

بجنورد

85

0584

2297863

http://zakiye.nkhschool.ir

زکيه محمدآبادحومه

بجنورد

86

0584

2252836

http://shahed-rasool.nkhschool.ir

شاهدحضرت رسول اکرم

بجنورد

87

0584

2221755

http://shahedboj.nkhschool.ir

شاهدامام حسين ع

بجنورد

88

0584

2225176

http://tizhooshan.nkhschool.ir

دبیرستان تیزهوشان شهید بهشتی بجنورد( پسرانه )

بجنورد

89

2238618

http://farzanegan.nkhschool.ir

فرزانگان تيزهوشان

بجنورد

90

0584

2226759

http://bahonar.nkhschool.ir

کانون فرهنگي تربيتي شهيدباهنر

بجنورد

91

0584

2252181

http://tasfiyechiha.nkhschool.ir

تصفيه چيهاي کارخانه پنبه

بجنورد

92

0584

http://azadi.nkhschool.ir

آزادي باقرخان

بجنورد

93

2252227

http://poyesh.nkhschool.ir

پويش

بجنورد

94

0584

2259230

http://s.nkhschool.ir

سمانه باقرخان 1

بجنورد

95

0584

2410893

http://ghadir.nkhschool.ir

غديرقلعه عزيز

بجنورد

96

36822

http://shahednejabat.nkhschool.ir

دبيرستان شاهددخترانه نجابت بجنورد

بجنورد

97

0584

2225176

http://sampad-pish.nkhschool.ir

پيش دانشگاهي تيزهوشان شهيدبهشتي

بجنورد

98

0585

2443244

http://sarcheshmeh.nkhschool.ir

مدرسه راهنمائي سرچشمه

بجنورد

99

0585

2233447

http://jannat.nkhschool.ir

جنت چناران

بجنورد

100

0584

2316477

http://abrar.nkhschool.ir

ابرار

بجنورد

101

0584

2243797

http://andisheh.nkhschool.ir

هنرستان کارودانش انديشه

بجنورد

102

0584

2236822-2221930

http://shahed-nejabat.nkhschool.ir

پيش دانشگاهي نجابت

بجنورد

103

0585

2383207

http://seloli.nkhschool.ir

مدرسه راهنمايي سلولي

بجنورد

104

0584

2241368

http://sarafi.nkhschool.ir

دبيرستان شبانه روزي 22بهمن

بجنورد

105

0584

2224641

http://rastegaran.nkhschool.ir

رستگاران

بجنورد

106

0584

2294702

http://nemonehsadi.nkhschool.ir

نمونه دولتي سعدي

بجنورد

107

0584

2313886

http://hafezieh.nkhschool.ir

نمونه دولتي حافظيه بجنورد

بجنورد

108

0584

2254994

http://yasamin.nkhschool.ir

دبستان ياسمن

بجنورد

109

http://yasin.nkhschool.ir

دبستان ياسين

بجنورد

110

0585

2523347

http://naweh.nkhschool.ir

مدرسه راهنمايي ناوه

بجنورد

111

0585244

3484

http://ozonbijeh.nkhschool.ir

مدرسه راهنمايي اوزون بيجه

بجنورد

112

http://ghatlish.nkhschool.ir

مدرسه راهنمايي قتليش عليا

بجنورد

113

0584

2253559

http://sama.nkhschool.ir

دبيرستان پسرانه سما

بجنورد

114

0584

2254607

http://dd-ekh.nkhschool.ir

دبستان امام خميني ره

بجنورد

115

0584

2743514

http://mrsnk.nkhschool.ir

مدرسه راهنمايي کلاته نقي

بجنورد

116

0585

2231664

http://moheb.nkhschool.ir

هنرستان کاردانش محب الرضا

بجنورد

117

http://najafabad.nkhschool.ir

راهنمايي نجف آباد

بجنورد

118

0584

2763382

http://kolab.nkhschool.ir

راهنمايي کلاب

بجنورد

119

0584

2416296

http://borj.nkhschool.ir

راهنمايي برج

بجنورد

120

54975

http://sadegh-rastegaran.nkhschool.ir

رستگاران

بجنورد

121

0584

2233882

http://salar-shahidan.nkhschool.ir

شبانه روزي سالارشهيدان ع

بجنورد

122

0584

2229681

http://sama6.nkhschool.ir

دبيرستان دخترانه سما

بجنورد

123

0584

2320025

http://sadegh.nkhschool.ir

هنرستان کاردانش امام صادق(ع)

بجنورد

124

0584

2322283

http://a-jafari.nkhschool.ir

هنرستان کاردانش علامه جعفري

بجنورد

125

0584

2413501

http://sirjanian.nkhschool.ir

هنرستان کاردانش سيرجانيان

بجنورد

126

0584

2320972

http://sadr2.nkhschool.ir

هنرستان کاردانش بنت الهدي 2

بجنورد

127

0584

2320972

http://sadr.nkhschool.ir

هنرستان کاردانش بنت الهدي 1

بجنورد

128

0584

2256990

http://talash1.nkhschool.ir

دبستان تلاش

بجنورد

129

0585

2263570

http://schoolhesar.nkhschool.ir

گروه امدادصنف لوازم اتومبيل تهران

بجنورد

130

0584

2223567

http://sama-f.nkhschool.ir

سما

بجنورد

131

0584

2553182

http://ghasre-ghajar.nkhschool.ir

قصرقجر

بجنورد

132

0584

2253233

http://almahdi.nkhschool.ir

المهدي

بجنورد

133

0585

6733658

http://hasnabade.nkhschool.ir

شهيدمحمودمرادي حسن آباد

بجنورد

134

0585

5253588

http://birjandi.nkhschool.ir

شهيدبيرجندي ايوب

بجنورد

135

0585

2374080

http://zarrinkafsh.nkhschool.ir

شهيدزرين کفش ميان زو

بجنورد

136

0584

2231188

http://saboor.nkhschool.ir

صبور

بجنورد

137

0584

2226454

http://rahnamaee-afarinesh.nkhschool.ir

آفرينش غيرانتفاعي

بجنورد

138

http://talash.nkhschool.ir

دبيرستان تلاش

بجنورد

139

0584

2410664

http://talashafarinesh.nkhschool.ir

دبيرستان دخترانه تلاش

بجنورد

140

0584

2227954

http://mah.nkhschool.ir

حرفه اي محموديه 20

بجنورد

141

0584

2693222

http://bidak.nkhschool.ir

دخترانه شهداءبيدک

بجنورد

142

0584

2245045

http://sepehr.nkhschool.ir

مرکزمهارتهاي حرفه اي سپهر

بجنورد

143

0584

2693222

http://bidaki.nkhschool.ir

شهيدعلي رضابيدکي بيدک

بجنورد

144

0584

2242540

http://efaf.nkhschool.ir

عفاف

بجنورد

145

0584

2412515

http://osveh.nkhschool.ir

غيرانتفاعي اسوه

بجنورد

146

0584

2252616

http://roshd.nkhschool.ir

رشد

بجنورد

147

0584

2225802

http://khoshee.nkhschool.ir

پيش دبستاني خوشي

بجنورد

148

0584

2241797

http://maarefesadra.nkhschool.ir

علوم ومعارف اسلامي صدرا

بجنورد

149

0584

2224043

http://shohadayf2.nkhschool.ir

دخترانه هیأت امنایی شهداي فرهنگي

بجنورد

150

0584

2248772

http://shohadayf.nkhschool.ir

پسرانه هيات امنايي شهداي فرهنگي

بجنورد

151

0584

2245045

http://sadra.nkhschool.ir

متوسطه حرفه اي پسران صدرا

بجنورد

152

584

2410642

http://kosar-sandalabad.nkhschool.ir

کوثر41صندل آباد

بجنورد

153

0584

2282566

http://ayat.nkhschool.ir

شهيدآيت ناظرآباد

بجنورد

154

0585

6733685

http://mohseni.nkhschool.ir

شهيدسليمان محسني

بجنورد

155

0584

2236692

http://pajoohesh.nkhschool.ir

آيت اله شيخ محمدتقي بجنوردي 2

بجنورد

156

0584

2723400

http://shohada-dartoom.nkhschool.ir

شهداءدرتوم

بجنورد

157

0584

2238602-3

http://amz9965.nkhschool.ir

آموزشكده فني دارالفنون پسران بجنورد

بجنورد

158

0584

2263950

http://farhangian.nkhschool.ir

مدرسه راهنمايي مطهري – ويژه فرهنگيان

بجنورد

159

0584

2252715

http://arya.nkhschool.ir

دبستان غيردولتي آريا

بجنورد

160

0584

222082

http://shokofa.nkhschool.ir

دبستان غيردولتي شكوفا

بجنورد

161

0584

2250045

http://hadaf.nkhschool.ir

دبيرستان دخترانه شهداي غزه

بجنورد

162

0585

2233363

http://mohammadzadeh14.nkhschool.ir

مجتمع آموزشي سردار شهيد محمدزاده 14

بجنورد

163

0584

2252980

http://baharan.nkhschool.ir

دبيرستان و مركز پيش دانشگاهي غير دولتي بهاران

بجنورد

164

http://imaan.nkhschool.ir

دبستان غير دولتي ايمان

بجنورد

165

0584

2222408

http://negareh.nkhschool.ir

هنرستان نگاره (غيردولتي )

بجنورد

166

http://hesabi-esc.nkhschool.ir

غير دولتي دكتر حسابي بجنورد

بجنورد

167

http://grb.nkhschool.ir

گروه هاي آموزشي

بجنورد

168

http://brc.nkhschool.ir

پژوهش سراي دانش آموزي بجنورد

بجنورد

169

0585

7239343

http://emam.nkhschool.ir

دبستان پسرانه هيات امنايي امام(ره) اسفراين

اسفراين

170

0585

7222527

http://shahid-ayat.nkhschool.ir

شهيدآيت

اسفراين

171

0585

7229400

http://drchamran.nkhschool.ir

شهيددکترچمران

اسفراين

172

0585

7222941

http://shahidrajaee.nkhschool.ir

شهيدرجايي

اسفراين

173

0585

7222236

http://shahidnameni.nkhschool.ir

شهيدنامني

اسفراين

174

0585

7222707

http://sadoghi.nkhschool.ir

هیات امنایی شهيدآیت اله صدوقي

اسفراين

175

0585

7225813

http://azary.nkhschool.ir

شيخ آذري

اسفراين

176

0585

7222941

http://khdijeh.nkhschool.ir

حضرت خديجه س

اسفراين

177

http://sarkanlo.nkhschool.ir

امام حسن مجتبي

اسفراين

178

0585

7214869

http://amirkabirab.nkhschool.ir

اميرکبير

اسفراين

179

0585

7212230

http://haj.nkhschool.ir

حج

اسفراين

180

0585

7373334

http://s-shohada.nkhschool.ir

سيدالشهداء

اسفراين

181

0585

7214494

http://shariat-eslam.nkhschool.ir

شريعت الاسلام

اسفراين

182

0585

7213031

http://mollahadi2.nkhschool.ir

ملاهادي سبزواري

اسفراين

183

7215287

http://neshat.nkhschool.ir

نشاط

اسفراين

184

0585

7213823

http://nimeye-shaban.nkhschool.ir

نيمه شعبان

اسفراين

185

0585

7222544

http://ommat.nkhschool.ir

امت

اسفراين

186

0585

7222738

http://ghaem.nkhschool.ir

قائم

اسفراين

187

0585

7222942

http://ghaffari.nkhschool.ir

ابوذرغفاري

اسفراين

188

0585

7293311

http://halimeh2.nkhschool.ir

حليمه سعديه

اسفراين

189

0585

7333299

http://sarbedaran.nkhschool.ir

سربداران

اسفراين

190

0585

7313232

http://shohadakalat.nkhschool.ir

شهداءکلات

اسفراين

191

0585

7218004

http://sarposhi.nkhschool.ir

شهيدسرپوش

اسفراين

192

0585

7213208

http://loghmanehakim.nkhschool.ir

لقمان حکيم

اسفراين

193

0585

7235344

http://vahdat.nkhschool.ir

مدرسه راهنمايي وحدت فرطان اسفراين

اسفراين

194

0585

7224570

http://shajiee.nkhschool.ir

شهيدشجيعي

اسفراين

195

0585

7222467

http://beheshti.nkhschool.ir

شهيدبهشتي

اسفراين

196

0585

7222179

http://etrat.nkhschool.ir

عترت

اسفراين

197

0585

722 2548

http://parvin.nkhschool.ir

پروين اعتصامي

اسفراين

198

0585

7222546

http://foromandi.nkhschool.ir

شهيدفرومندي

اسفراين

199

0585

3346

http://honarestan-shariaty.nkhschool.ir

دکترعلي شريعتي

اسفراين

200

0585

7222388

http://taleghani.nkhschool.ir

آيت اطالقاني

اسفراين

201

0585

7222466

http://emamreza.nkhschool.ir

امام رضاع

اسفراين

202

0585

7313290

http://zeinabyeh.nkhschool.ir

زينبيه

اسفراين

203

7226728

7226728

http://basiratgirls.nkhschool.ir

بصيرت

اسفراين

204

0585

7225713

http://nordanesh.nkhschool.ir

نوردانش

اسفراين

205

0585

7222544

http://marzieh.nkhschool.ir

مرضيه

اسفراين

206

0585

7225813

http://heshmat.nkhschool.ir

حشمت 1

اسفراين

207

0585

7222502

http://tarbiat.nkhschool.ir

تربيت 1

اسفراين

208

0585

7223995

http://es-besat.nkhschool.ir

بعثت

اسفراين

209

0585

7229444

http://hashemi.nkhschool.ir

کاردانش شهيدهاشمي نژاد

اسفراين

210

0585

5395

http://alborz.nkhschool.ir

کاردانش البرز

اسفراين

211

http://ordogah.nkhschool.ir

اردوگاه شهيدمطهري

اسفراين

212

0585

7214494

http://shariat.nkhschool.ir

ضميمه شريعت الاسلام

اسفراين

213

7225920

http://bahare.nkhschool.ir

کانون بهاره

اسفراين

214

0585

7231451

http://zahra-pish.nkhschool.ir

فاطمه الزهراءس

اسفراين

215

224701

http://grs.nkhschool.ir

گروههاي آموزشي

اسفراين

216

0585

7223348

http://gholamirad.nkhschool.ir

شهيدغلامي راد

اسفراين

217

0585

7222609

http://es-farzanegan.nkhschool.ir

فرزانگان

اسفراين

218

0585

7223351

http://es-darolfonon.nkhschool.ir

دارالفنون

اسفراين

219

7225702

http://andishe.nkhschool.ir

انديشه

اسفراين

220

0585

7211580

http://shokoh.nkhschool.ir

شکوه

اسفراين

221

http://allamejafari.nkhschool.ir

علامه جعفري

اسفراين

222

0585

7228254

http://sepideh-pish.nkhschool.ir

سپيده کاشاني

اسفراين

223

0585

7222251

http://salehe.nkhschool.ir

صالحه

اسفراين

224

0585

7293311

http://halimeh1.nkhschool.ir

حليمه سعديه

اسفراين

225

0585

7213031

http://mollahadi1.nkhschool.ir

ملاهادي سبزواري

اسفراين

226

0585

7231451

http://zahra2.nkhschool.ir

فاطمه الزهراءس

اسفراين

227

0585

7226777

http://drhesabi.nkhschool.ir

دکترحسابي

اسفراين

228

0585

7225822

http://dastgheib.nkhschool.ir

شهيددستغيب

اسفراين

229

0585

7220080

http://kaveh2.nkhschool.ir

شهيدکاوه 2

اسفراين

230

0585

7223353

http://Hakime.nkhschool.ir

حکيمه

اسفراين

231

7224935

http://abohatam.nkhschool.ir

ابوحاتم اسفرايني

اسفراين

232

0585

7313232

http://shohada2.nkhschool.ir

شهداءکلات 2

اسفراين

233

0585

7225393

http://shahedsadegh.nkhschool.ir

شاهدامام صادق

اسفراين

234

0585

7222397

http://shahed-setayesh.nkhschool.ir

شاهدستايش

اسفراين

235

0585

7225410

http://emamali.nkhschool.ir

شاهدامام علي

اسفراين

236

0585

7229901

http://shahed-narjes.nkhschool.ir

شاهدنرجس

اسفراين

237

0585

7353444

http://meshkiny.nkhschool.ir

آيت امشکيني

اسفراين

238

0585

7223348

http://shgholamirad.nkhschool.ir

شهيدغلامي راد

اسفراين

239

0585

7333377

http://ebnesina-towy.nkhschool.ir

ابن سيناي توي

اسفراين

240

0585

http://seadat.nkhschool.ir

سعادت

اسفراين

241

0585

7222182

http://kosar.nkhschool.ir

کوثر

اسفراين

242

0585

7222550

http://niayesh.nkhschool.ir

دبستان دخترانه شاهد نيايش

اسفراين

243

0585

7222784

http://tdsf.nkhschool.ir

دبيرستان شهيد بهشتي اسفراين (تيزهوشان)

اسفراين

244

http://royesh.nkhschool.ir

دبستان رويش

اسفراين

245

http://sepideh.nkhschool.ir

دبيرستان سپيده كاشاني

اسفراين

246

http://esfprimary.nkhschool.ir

معاونت آموزش ابتدايي اسفراين

اسفراين

247

0585

3222085

http://fatemieh.nkhschool.ir

فاطميه

جاجرم

248

0585322

7595

http://mreza.nkhschool.ir

امام رضاع

جاجرم

249

322

2705

http://omossalame.nkhschool.ir

ام سلمه

جاجرم

250

0585322

7595

http://maryam.nkhschool.ir

مريم

جاجرم

251

0585335

3451

http://pasdaran.nkhschool.ir

پاسداران

جاجرم

252

0585

3423737

http://kave.nkhschool.ir

شهيدکاوه

جاجرم

253

3206

http://maleki.nkhschool.ir

شهيدملکي

جاجرم

254

0585335

3451

http://fakhrani.nkhschool.ir

شهيدفخراني

جاجرم

255

0585

3322770

http://andarzgoo.nkhschool.ir

شهيداندرزگو

جاجرم

256

0585322

2070

http://taleqani.nkhschool.ir

طالقاني

جاجرم

257

http://22bahman.nkhschool.ir

بيست ودوبهمن

جاجرم

258

0585

3463320

http://sahraeian.nkhschool.ir

شهيدصحرائيان

جاجرم

259

3433

http://h-zahra.nkhschool.ir

حضرت زهراس

جاجرم

260

0585

3423595

http://esmat.nkhschool.ir

عصمت

جاجرم

261

0585

3222558

http://shariaty.nkhschool.ir

شريعتي

جاجرم

262

05853252883

http://modaresgarmeh.nkhschool.ir

شهيدمدرس

جاجرم

263

0585

3353453

http://azadegan.nkhschool.ir

آزادگان

جاجرم

264

http://danesh1.nkhschool.ir

دانش

جاجرم

265

0585

322 2774

http://amirkabir.nkhschool.ir

اميرکبيرجوارمعدن

جاجرم

266

0585

3343422

http://KhatamAlanbiya.nkhschool.ir

خاتم الانبيا

جاجرم

267

0585

2383

http://Puya.nkhschool.ir

پويا

جاجرم

268

0585

3226645

http://jaberpajouhesh.nkhschool.ir

آزمايشگاه مرکزي جابربن حيان

جاجرم

269

0585

2558

http://pjj.nkhschool.ir

جوادالائمه

جاجرم

270

0585322

7779

http://taravat.nkhschool.ir

طراوت

جاجرم

271

0585325

3611

http://rezwan.nkhschool.ir

رضوان

جاجرم

272

http://grj.nkhschool.ir

گروههاي آموزشي

جاجرم

273

0585

3423595

http://narjes.nkhschool.ir

دبيرستان دخترانه نرجس

جاجرم

274

0585344

3640

http://seyedjamal.nkhschool.ir

سيدجمال الدين اسدآبادي

جاجرم

275

0585

3322773

http://7tir.nkhschool.ir

هفتم تير

جاجرم

276

0585

3222293

http://alemeh.nkhschool.ir

عالمه

جاجرم

277

0585

3255160

http://mouod.nkhschool.ir

موعود

جاجرم

278

0585325

2901

http://etratschool.nkhschool.ir

عترت

جاجرم

279

2696

http://jajarm.nkhschool.ir

جاجرم

جاجرم

280

0585

3322929

http://emamkhomeini8.nkhschool.ir

مجتمع آموزشي امام خميني 8

جاجرم

281

http://grg.nkhschool.ir

گروههاي آموزشي

گرمه

282

0585

5243598

http://behshte.nkhschool.ir

شهيدبهشتي

رازوجرگلان

283

0585

5243599

http://shahidnazari.nkhschool.ir

شهيدنظري غلامان

رازوجرگلان

284

538

3392

http://ershad2.nkhschool.ir

ارشاد

رازوجرگلان

285

0585

5373527

http://sehhat.nkhschool.ir

شهيدصحت ناصري

رازوجرگلان

286

527

3699

http://ata.nkhschool.ir

شهيدعطافرخ

رازوجرگلان

287

0585

5266207

http://s-ghaznavi.nkhschool.ir

سنايي غزنوي

رازوجرگلان

288

0585

5363989

http://mohtasham.nkhschool.ir

محتشم کاشاني

رازوجرگلان

289

0585

5383390

http://hejrat.nkhschool.ir

هجرت

رازوجرگلان

290

0585

5243389

http://efat.nkhschool.ir

عفت

رازوجرگلان

291

0585

5343405

http://aburaihan.nkhschool.ir

ابوريحان

رازوجرگلان

292

0585

5243388

http://shohada.nkhschool.ir

شهداء

رازوجرگلان

293

0585535

3480

http://mohammad.nkhschool.ir

محمدرسول الله باغلق

رازوجرگلان

294

0585

3494

http://asma-gholaman.nkhschool.ir

غلامان

رازوجرگلان

295

http://yaser.nkhschool.ir

ياسر

رازوجرگلان

296

0585

4561

http://kanoon.nkhschool.ir

کانون فرهنگي تربيتي شهيدرجائي

رازوجرگلان

297

0585

5224591

http://emam-khomeini.nkhschool.ir

مجتمع شبانه روزي امام خميني

رازوجرگلان

298

0585

5363212

http://mohadeseh.nkhschool.ir

محدثه بيگ پولاد

رازوجرگلان

299

http://raz-groups.nkhschool.ir

گروههاي آموزشي راز و جرگلان

رازوجرگلان

300

0585

5383412

http://adl.nkhschool.ir

عدل تکله قوز

رازوجرگلان

301

0585

5260379

http://imanekarkooli.nkhschool.ir

ايمان کرکولي

رازوجرگلان

302

0585

5267335

http://emamat.nkhschool.ir

امامت بچه دره

رازوجرگلان

303

0585

5273533

http://shahidhoseyni.nkhschool.ir

شهيدحسين حسيني

رازوجرگلان

304

0585

5363210

http://shahid-norani.nkhschool.ir

شهيدنوراني

رازوجرگلان

305

http://adib2.nkhschool.ir

اديب

رازوجرگلان

306

0585

5293314

http://ghodsiye.nkhschool.ir

قدسيه

رازوجرگلان

307

09153851412

http://farzaneganraz.nkhschool.ir

فرزانگان راز

رازوجرگلان

308

0585

4222230

http://sharyari.nkhschool.ir

شهيدشهرياري آشخانه

مانه وسملقان

309

0585

4263355

http://Drbeheshti.nkhschool.ir

دکتربهشتي قاضي

مانه وسملقان

310

4483535

http://jami.nkhschool.ir

جامي قره قانلو

مانه وسملقان

311

0585

4483242

http://amand.nkhschool.ir

سعدي امند

مانه وسملقان

312

0585

4633330

http://hidarabad.nkhschool.ir

شهيدراست بالاحيدرآباد

مانه وسملقان

313

http://dshaa.nkhschool.ir

شهيدعباسي آزادگان

مانه وسملقان

314

0585461

05854613366

http://dashtak.nkhschool.ir

وحدت دشتک عليا

مانه وسملقان

315

0585

4443311

http://esteghlal.nkhschool.ir

استقلال بهکده رضوي

مانه وسملقان

316

0585

4383650

http://shirabad.nkhschool.ir

انقلاب اسلامي شيرآباد

مانه وسملقان

317

0585

4383510

http://ansar.nkhschool.ir

ايمان انصار

مانه وسملقان

318

0585

4553263

http://darkesh.nkhschool.ir

سيدجمال الدين اسدآبادي درکش

مانه وسملقان

319

0585

4220434

http://shnbk.nkhschool.ir

شهيدعباس ناصري بيارکرد

مانه وسملقان

320

0585

4343355

http://akhari.nkhschool.ir

شهيدمرتضي آخري کشانک

مانه وسملقان

321

0585

4333255

http://taheri.nkhschool.ir

شهيدعليرضاطاهري چمن بيد

مانه وسملقان

322

0585

4227343

http://kameli.nkhschool.ir

شهيديوسفعلي کاملي قره مصلي

مانه وسملقان

323

0585

4433530

http://qazalitazeyab .nkhschool.ir

غزالي تازه ياب

مانه وسملقان

324

0585

422 3260

http://sadegh-ms.nkhschool.ir

امام جعفرصادق ع آشخانه

مانه وسملقان

325

0585

4222450

http://bahar-e-azady.nkhschool.ir

بهارآزادي آشخانه

مانه وسملقان

326

0585

422 2852

http://vahdani.nkhschool.ir

شهيدوحداني آشخانه

مانه وسملقان

327

0585

4333477

http://chamanbid.nkhschool.ir

پانزده خردادچمن بيد

مانه وسملقان

328

0585

4393888

http://ghahremani.nkhschool.ir

شهيدرمضان قهرماني کلاته قمو

مانه وسملقان

329

0585

4323356

http://shahid-arabi.nkhschool.ir

شهيدعليرصاحسين عليپورخرمده عربي

مانه وسملقان

330

0585

4423322

http://kerik.nkhschool.ir

شهيددکترمصطفي چمران کريک

مانه وسملقان

331

0585

4473244

http://emami.nkhschool.ir

شهيدمجيدامامي کيکانلو

مانه وسملقان

332

0585

4273323

http://ferdowsi.nkhschool.ir

فردوسي محمدآباد

مانه وسملقان

333

0585

4383232

http://pasdaran-eslam.nkhschool.ir

پاسداران اسلام اسلام آباد

مانه وسملقان

334

0585

3217

http://koosha.nkhschool.ir

کوشاآشخانه

مانه وسملقان

335

0585

4222348

http://valiasr.nkhschool.ir

ولي عصرعج آشخانه

مانه وسملقان

336

0585

4222939

http://ale-ahmad.nkhschool.ir

جلال آل احمد

مانه وسملقان

337

0585

4222446

http://fadak12.nkhschool.ir

فاطمه الزهراس

مانه وسملقان

338

0585422

2453

http://shariati.nkhschool.ir

دکترعلي شريعتي

مانه وسملقان

339

0585

4353500-5

http://hasheminezhad.nkhschool.ir

شهيدهاشمي نژاد

مانه وسملقان

340

0585434

4343322

http://narjeskashanak.nkhschool.ir

نرجس کشانک

مانه وسملقان

341

0585422

2453

http://alameh.nkhschool.ir

علامه طباطبائي

مانه وسملقان

342

0585

4222348

http://fahmideh.nkhschool.ir

شهيدحسين فهميده آشخانه

مانه وسملقان

343

0585

4383222

http://zahra.nkhschool.ir

الزهراءاسلام آباد

مانه وسملقان

344

0585

4222447

http://nosaybe.nkhschool.ir

نسيبه

مانه وسملقان

345

0585

4223260

http://moallem.nkhschool.ir

معلم آشخانه

مانه وسملقان

346

0585

4222230

http://h-roghaieh.nkhschool.ir

حضرت رقيه س آشخانه

مانه وسملقان

347

0585

4383650

http://shirabad-r.nkhschool.ir

راهنمايي شيرآباد

مانه وسملقان

348

0585422

2231

http://pishgaman.nkhschool.ir

پيشگامان

مانه وسملقان

349

0585

4224088

http://janat.nkhschool.ir

جنت

مانه وسملقان

350

0585

4413636

http://shohada-r.nkhschool.ir

شهداي چخماقلو

مانه وسملقان

351

4553313

http://ya-mahdi.nkhschool.ir

راهنمايي درکش

مانه وسملقان

352

0585434

4343488

http://keshanak.nkhschool.ir

دبيرستان دخترانه کشانک

مانه وسملقان

353

4393354

http://afarinesh.nkhschool.ir

دبيرستان آفرينش

مانه وسملقان

354

0585

4583320

http://malekashtar.nkhschool.ir

مدرسه راهنمايي مالک اشترکلاته چنار

مانه وسملقان

355

http://grm.nkhschool.ir

گروه آموزشي

مانه وسملقان

356

0585426

3214

http://ghazi.nkhschool.ir

متوسطه شبانه روزي قاضي

مانه وسملقان

357

0585

4223991

http://nastaran.nkhschool.ir

دبستان نسترن آشخانه

مانه وسملقان

358

0585

4223991

http://golestan.nkhschool.ir

راهنمايي دخترانه گلستان آشخانه

مانه وسملقان

359

0585

4221574

http://hm.nkhschool.ir

حضرت مريم آشخانه

مانه وسملقان

360

0585

4323600

http://khoramdareh.nkhschool.ir

راهنمايي خرمده شرقي

مانه وسملقان

361

0585

4222206

http://samin.nkhschool.ir

ثمين

مانه وسملقان

362

0585

4313335

http://vahedi87.nkhschool.ir

شهيدواحدي

مانه وسملقان

363

4383500

http://rastgaresani.nkhschool.ir

شهيدمحمدرستگارثاني

مانه وسملقان

364

0585

4313353

http://vahedi.nkhschool.ir

شهيدواحدي قلعه خان

مانه وسملقان

365

0585

4393050

http://ofogh.nkhschool.ir

افق

مانه وسملقان

366

0585

4263637

http://pooya.nkhschool.ir

هنرستان شبانه روزي پويا

مانه وسملقان

367

0585

4222294

http://npajohesh.nkhschool.ir

راهنمايي نمونه دولتي پژوهش

مانه وسملقان

368

0585

4225422

http://nejabat.nkhschool.ir

راهنمايي نمونه دولتي نجابت

مانه وسملقان

369

4393040

http://sh-m.nkhschool.ir

شهيدحسين مقدسي شهرآبادبربر

مانه وسملقان

370

0585

4293366

http://gohari.nkhschool.ir

شهيدگوهري زرد

مانه وسملقان

371

0585422

3899

http://basirat.nkhschool.ir

هنرستان حرفه اي دخترانه بصيرت

مانه وسملقان

372

0545

4223646

http://kharazme.nkhschool.ir

هنرستان خوارزمي

مانه وسملقان

373

0585

4283208

http://reihaneh.nkhschool.ir

شبانه روزي ريحانه

مانه وسملقان

374

0585432

4323511

http://atrak.nkhschool.ir

قدس قسطي

مانه وسملقان

375

0585

4227700

http://mollahasan.nkhschool.ir

شريعتي ملاحسن

مانه وسملقان

376

0585

4393418

http://shahidnamjoo.nkhschool.ir

شهيدنامجوشهرآبادکرد

مانه وسملقان

377

0585

4443232

http://azade.nkhschool.ir

آزادي بهکده رضوي

مانه وسملقان

378

0585422

2295

http://rezvan.nkhschool.ir

دبيرستان نمونه دولتي رضوان

مانه وسملقان

379

0585

http://farabi.nkhschool.ir

هنرستان فارابی

مانه وسملقان

380

0585

7723622

http://mokhtari-sa.nkhschool.ir

شهيدمحمودمختاري

بام وصفي آباد

381

0585

7723622

http://reza-sa.nkhschool.ir

علي ابن موسي الرضاع

بام وصفي آباد

382

0585

7732400

http://niko-bam.nkhschool.ir

شهيدنيکوکلام

بام وصفي آباد

383

0585

7723611

http://b-maryam.nkhschool.ir

حضرت مريم

بام وصفي آباد

384

3277

http://ahmadi-bam.nkhschool.ir

شهيداحمدي

بام وصفي آباد

385

0585

7733288

http://mahbobeh.nkhschool.ir

محبوبه

بام وصفي آباد

386

0585

7723616

http://mahmood1.nkhschool.ir

شهيدمحمودارغياني 1

بام وصفي آباد

387

0585

7723646

http://hashemi-sa.nkhschool.ir

شهيدهاشمي نژاد

بام وصفي آباد

388

0585

11111111

http://meghdad-sa.nkhschool.ir

مقداد

بام وصفي آباد

389

0585

7723611

http://zahra-sa.nkhschool.ir

الزهرا

بام وصفي آباد

390

http://grbs.nkhschool.ir

گروههاي آموزشي

بام وصفي آباد

391

0585

7723616

http://ahmad-sa.nkhschool.ir

شهيداحمدارغياني

بام وصفي آباد

392

0585

7732066

http://masomeh.nkhschool.ir

حضرت معصومه س

بام وصفي آباد

393

0585

6222359

http://sady1.nkhschool.ir

سعدي

شيروان

394

0585

4240108

http://khaghani.nkhschool.ir

شهيدخاقاني -پسرانه

شيروان

395

0585

6222939

http://talghani.nkhschool.ir

طالقاني -پسرانه

شيروان

396

0585

6350235

http://shahid-ghanbari.nkhschool.ir

قنبري زيارت

شيروان

397

0585

2802

http://iman.nkhschool.ir

ايمان

شيروان

398

0585

6243177

http://shahed3.nkhschool.ir

شاهد3

شيروان

399

0585

6224702

http://shariati1.nkhschool.ir

دکترعلي شريعتي

شيروان

400

0585

4004

http://baghban1.nkhschool.ir

شهيدباغبان

شيروان

401

0585

6244811

http://hm-khanlegh.nkhschool.ir

حضرت مريم

شيروان

402

0585

6225395

http://isar.nkhschool.ir

ايثارگران

شيروان

403

0585622

3707

http://allameh.nkhschool.ir

علامه طباطبائي

شيروان

404

0585

6225933

http://taghavian.nkhschool.ir

شهيدتقويان

شيروان

405

0585

2418

http://samahp.nkhschool.ir

سماپسرانه -رآهنمائي

شيروان

406

0585622

7382

http://nasir.nkhschool.ir

خواجه نصيرالدين طوسي

شيروان

407

0585623

2334

http://hejab.nkhschool.ir

شهيديزديزاده حجاب

شيروان

408

0585

2434

http://22bahman2.nkhschool.ir

22بهمن 2

شيروان

409

0585

4664

http://hashemian2.nkhschool.ir

احمدهاشميان 2

شيروان

410

0585

6223744

http://shariaty2.nkhschool.ir

شريعتي 2

شيروان

411

0585

-6353516-6353515

http://etrat1.nkhschool.ir

عترت -متوسطه

شيروان

412

0585

4004

http://baghban2.nkhschool.ir

شهيدباغبان 2

شيروان

413

0585622

2359

http://sadi2.nkhschool.ir

سعدي 2

شيروان

414

0585

6230367

http://ershad.nkhschool.ir

غيرانتفاعي ارشاد

شيروان

415

5202

http://amir.nkhschool.ir

پيش دانشگاهي اميرالمومنين ع

شيروان

416

0585

6222094

http://narjes1.nkhschool.ir

پيش دانشگاهي نرجس

شيروان

417

0585

6213100

http://shahedhekmat.nkhschool.ir

دبيرستان دخترانه شاهد حكمت شيروان

شيروان

418

0585

6222146

http://shahed4.nkhschool.ir

شاهد4

شيروان

419

0585

6225202

http://alzahra.nkhschool.ir

فاطمه الزهراس

شيروان

420

http://grsh.nkhschool.ir

گروههاي آموزشي

شيروان

421

0585622

3707

http://alghadir.nkhschool.ir

الغدير

شيروان

422

0585

6236304

http://danashirvan.nkhschool.ir

پژوهش سراي دانش آموزي شيروان

شيروان

423

0585

6246158

http://Emamsadegh2.nkhschool.ir

هنرستان کاردانش امام جعفرصادق 2

شيروان

424

0585

6243100

http://shahedhekmatpish.nkhschool.ir

پيش دانشگاهي شاهددختران حکمت

شيروان

425

0585622

5798

http://emamkhomeini.nkhschool.ir

نمونه پسرانه امام خميني

شيروان

426

0585

6246158

http://Emamsadegh1.nkhschool.ir

هنرستان کاردانش امام جعفرصادق

شيروان

427

0585

6623262

http://loojali.nkhschool.ir

دبيرستان شبانه روزي انديشه لوجلي

شيروان

428

0585

6236370

http://samagirl.nkhschool.ir

مدرسه راهنمايي دخترانه سماء

شيروان

429

0585

6224817

http://farzanegansh.nkhschool.ir

فرزانگان

شيروان

430

0585

4242640 – 6242830

http://khayami2.nkhschool.ir

محموديه 71خيامي 2

شيروان

431

0585

4242830 – 6242640

http://khayami1.nkhschool.ir

محموديه 71خيامي 1

شيروان

432

0585

6232550

http://saeidy.nkhschool.ir

حاج تقي سعيدي

شيروان

433

0585

6222939

http://shahed2.nkhschool.ir

شاهد2

شيروان

434

0585

6222089

http://shahed1.nkhschool.ir

شاهد1

شيروان

435

0585

6623252

http://sh-rajaee.nkhschool.ir

شهيدرجائي

شيروان

436

0585

6230930

http://hasan.nkhschool.ir

هيات امنايي پسرانه ابتدايي شيروان

شيروان

437

http://hod.nkhschool.ir

هيت امنائي دخترانه ابتدايي

شيروان

438

0585

6224704

http://takhti.nkhschool.ir

جهان پهلوان تختي

شيروان

439

0585

6232311

http://pish-talash.nkhschool.ir

پيش حرفه اي دخترانه تلاش

شيروان

440

0585

6234600

http://talash-es.nkhschool.ir

استثنايي تلاش

شيروان

441

0585

6232311

http://talash-amadegy.nkhschool.ir

پيش دبستاني تلاش

شيروان

442

http://edf.nkhschool.ir

دبيرستان استعداد هاي درخشان – فرزانگان شيروان

شيروان

443

0585

8222589

http://somaye.nkhschool.ir

سميه

فاروج

444

0585

8461974

http://farahmand.nkhschool.ir

شهيدفرهمند

فاروج

445

0585822

2590

http://tavafoghi.nkhschool.ir

شهيدمصطفي توافقي

فاروج

446

0585846

4484

http://jalal-titkanloo.nkhschool.ir

جلال آل احمد

فاروج

447

0585

8463166

http://marghzar.nkhschool.ir

مرغزارشهيدکدخدايي

فاروج

448

0585

8222995

http://rejaee.nkhschool.ir

شهيدرجائي

فاروج

449

0585822

2850

http://shohada-f.nkhschool.ir

شهداء

فاروج

450

0585822

5899

http://hoseenpoor.nkhschool.ir

شهيدمجيدحسين پور

فاروج

451

0585845

9498

http://abaasim.nkhschool.ir

شهيدعباسي مايوان

فاروج

452

0585822

2150

http://khamenehee.nkhschool.ir

آيت الله خامنه اي

فاروج

453

0585822

3959

http://emamhasan.nkhschool.ir

امام حسن مجتبي

فاروج

454

0585822

2390

http://emam-sadegh.nkhschool.ir

کانون فرهنگي تربيتي

فاروج

455

0585845

9219

http://zahra-m.nkhschool.ir

دبيرستان دخترانه الزهرا

فاروج

456

0585822

2070

http://kooshesh.nkhschool.ir

کارودانش کوشش

فاروج

457

0585

8223078

http://shahid-tavafoghi.nkhschool.ir

کانون شهيدتوافقي

فاروج

458

0585822

2071

http://kosar-f.nkhschool.ir

کوثر

فاروج

459

0585

8222995

http://emam-f.nkhschool.ir

امام خميني ره

فاروج

460

0585822

2850

http://sahebzamani-m.nkhschool.ir

شهيدصاحب الزماني

فاروج

461

0585822

3672

http://rezvan-f.nkhschool.ir

رضوان

فاروج

462

4638

0585846

http://shariati-m.nkhschool.ir

دکترشريعتي

فاروج

463

0585822

2086

http://fazilat.nkhschool.ir

دبيرستان شبانه روزي فضيلت

فاروج

464

http://grf.nkhschool.ir

گروه آموزشي

فاروج

465

0585

8222995

http://pish-andisheh.nkhschool.ir

پيش دانشگاهي انديشه

فاروج

466

0585822

2710

http://talash-f.nkhschool.ir

هنرستان کاردانش تلاش

فاروج

467

0585

8464228

http://mehr.nkhschool.ir

دانش حاج تقي

فاروج

468

0585822

3280

http://velayat-f.nkhschool.ir

ولايت

فاروج

469

0585

8222711

http://hekmat-farooj.nkhschool.ir

حکمت

فاروج

470

0585822

5458

http://fadak.nkhschool.ir

فدک

فاروج

471

0585

3225978

http://nemooneh.nkhschool.ir

نمونه دولتي الغدير

فاروج

472

0585846

4500

http://yaran.nkhschool.ir

دبستان عشايري دخترانه تيتکانلو

فاروج

473

0585

8463092

http://jafarabad.nkhschool.ir

دبستان عشايري جعفرآباد

فاروج

474

0585

8460321

http://segonbad.nkhschool.ir

شهيدنوروزي سه گنبد

فاروج

475

فناوري اطلاعات و ارتباطات……………..

 

2 پاسخ به “ليست مدارس استان خراسان شمالی همراه با شماره تماس و آدرس سایت

  1. هانیه 18 دسامبر 2011 در 10:57 ق.ظ.

    kheili behamrikhte va asab khord kone inja…ah ah…

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: