بایگانی برچسب‌ها: آزمون مدارس نمونه شیروان

ليست مدارس استان خراسان شمالی همراه با شماره تماس و آدرس سایت

با سلام و احترام فراوان خدمت خوانندگان کُرمانج سَرای

برای اطلاع از اسامی پذیرفته شدگان مدارس نمونه دولتی شهرهای مختلف استان خراسان شمالی

از طریق جدول زیر با مدارس مورد نظر و یا سازمان های مربوطه تماس بگیرید و یا به سایت هایشان مراجعه کنید

ليست مدارس داراي پورتال استان خراسان شمالي

كد تلفن

تلفن

آدرس اينترنتي

نام آموزشگاه

منطقه

رديف

584

2235401

http://mpt.nkhschool.ir

معاونت پرورشي و تربيت بدني اداره كل آموزش و پرورش خراسان شمالي

سازمان خراسان شمالي

1

0584

2223538

http://seo.nkhschool.ir

اداره آموزش و پرورش استثنائي

سازمان خراسان شمالي

2

http://gr.nkhschool.ir

گروههاي آموزشي دوره راهنمايي استان خراسان شمالي

سازمان خراسان شمالي

3

http://ge.nkhschool.ir

گروههاي آموزشي دوره ابتدايي استان خراسان شمالي

سازمان خراسان شمالي

4

0584

2243301

http://np.nkhschool.ir

متوسطه نظري

سازمان خراسان شمالي

5

http://ebt.nkhschool.ir

گروه آموزش و پرورش ابتدايي

سازمان خراسان شمالي

6

http://primary.nkhschool.ir

معاونت آموزش ابتدايي

سازمان خراسان شمالي

7

0584

2242198

http://shora.nkhschool.ir

شوراهای آموزش و پرورش

سازمان خراسان شمالي

8

http://motavaseteh.nkhschool.ir

معاونت آموزش متوسطه

سازمان خراسان شمالي

9

http://zihesabi.nkhschool.ir

ذيحسابي اداره كل آموزش و پرورش خراسان شمالي

سازمان خراسان شمالي

10

2243301

http://gseic.nkhschool.ir

گروه بررسي محتواي آموزشي و پرورشي

سازمان خراسان شمالي

11

0584

2227466

http://javadalaemme.nkhschool.ir

جوادالائمه جواديه

بجنورد

12

0584

22 25802

http://khoshi.nkhschool.ir

خوشي

بجنورد

13

0584

2258100

http://nori.nkhschool.ir

شهيدعلي نوري

بجنورد

14

0584

2222608

http://ghods.nkhschool.ir

قدس

بجنورد

15

0584

2324999

http://talebzadeh.nkhschool.ir

شهيدطالبزاده

بجنورد

16

0584

25802

http://khoshi2.nkhschool.ir

خوشي

بجنورد

17

0584

2222619

http://vahdat2.nkhschool.ir

وحدت

بجنورد

18

584

2224751

http://bahar.nkhschool.ir

بهار

بجنورد

19

0584

2222607

http://parveen.nkhschool.ir

پروين اعتصامي

بجنورد

20

0584

26389

http://dkosar.nkhschool.ir

کوثر

بجنورد

21

0584

22605

http://sh17.nkhschool.ir

71شهريور

بجنورد

22

0584

22607

http://parveen2.nkhschool.ir

پروين اعتصامي

بجنورد

23

058423

24752

http://mohaddeseh.nkhschool.ir

محدثه

بجنورد

24

0584

2295654

http://ammararvin.nkhschool.ir

عمارکلاته آروين

بجنورد

25

http://tavakol.nkhschool.ir

توکل قشلاق کاره

بجنورد

26

276

2763288

http://khorami.nkhschool.ir

شهيدقاسم خرمي کلاب

بجنورد

27

http://aligol.nkhschool.ir

عليگل

بجنورد

28

0585

2444288

http://garmkhan.nkhschool.ir

شهداي گرمخان

بجنورد

29

22691

http://tarbiyat.nkhschool.ir

دبستان غیرانتفاعی پسرانه دنیای تربیت

بجنورد

30

33396

http://tarbyat-girl.nkhschool.ir

دنياي تربيت

بجنورد

31

2222154

http://shahed-fatemeh.nkhschool.ir

دبستان دخترانه شاهد فاطمه بجنورد

بجنورد

32

0584

2252836

http://ShahedeEmamAli.nkhschool.ir

مدرسه راهنمايي شاهد امام علي (ع) بجنورد

بجنورد

33

0584

52831

http://aboreihan.nkhschool.ir

ابوريحان بيروني 1

بجنورد

34

0584

2224964

http://adib.nkhschool.ir

اديب بجنوردي

بجنورد

35

0584

2222616

http://alnabi.nkhschool.ir

مدرسه راهنمايي شهيدآل نبي بجنورد

بجنورد

36

0584

2222359

http://rajaee.nkhschool.ir

شهيدرجائي

بجنورد

37

0584

2252831

http://aboreihan2.nkhschool.ir

ابوريحان بيروني 2

بجنورد

38

0584

2236633

http://bahonar2.nkhschool.ir

شهيدباهنر

بجنورد

39

0584

2222602

http://jabarekhoshi.nkhschool.ir

جبارخوشي

بجنورد

40

0584

2253482

http://aban1.nkhschool.ir

سيزده آبان

بجنورد

41

0584

22013

http://sherafat1.nkhschool.ir

شرافت

بجنورد

42

24650

http://effat.nkhschool.ir

مدرسه راهنمایی دخترانه عفت بجنورد

بجنورد

43

22602

http://jabarkhoshi.nkhschool.ir

جبارخوشي

بجنورد

44

0584

2311484

http://maryam2.nkhschool.ir

حضرت مريم

بجنورد

45

0584

2225179

http://hm2.nkhschool.ir

حضرت معصومه

بجنورد

46

0584

2253482

http://aban2.nkhschool.ir

سيزده آبان

بجنورد

47

22013

http://sherafat2.nkhschool.ir

شرافت

بجنورد

48

0584

22738

http://nargesyek.nkhschool.ir

نرجس 1

بجنورد

49

0584

2412830

http://bagherkhan.nkhschool.ir

آزادي باقرخان يک

بجنورد

50

0584

2753304

http://arkan.nkhschool.ir

شهداي ارکان

بجنورد

51

0584

2713391

http://nasiri.nkhschool.ir

شهيدمحمدنصيري بدرانلو

بجنورد

52

0584

2943222

http://omolbanin.nkhschool.ir

ام البنين گريوان

بجنورد

53

http://halimeh.nkhschool.ir

حليمه ينگه قلعه

بجنورد

54

0584

2753455

http://merajarkan.nkhschool.ir

معراج ارکان

بجنورد

55

0584

2241514

http://alavi.nkhschool.ir

علوي علي آباد

بجنورد

56

2423373

http://baba-aman.nkhschool.ir

شهيديداترکانلوباباامان

بجنورد

57

2250442

http://nyayesh.nkhschool.ir

سما3

بجنورد

58

0584

2241447

http://ameneh.nkhschool.ir

آمنه

بجنورد

59

2263366

http://m-khomeini.nkhschool.ir

شهيدمصطفي خميني حصارگرمخان

بجنورد

60

0584

2222829

http://sampad.nkhschool.ir

شهيدبهشتي تيزهوشان

بجنورد

61

22 41277

http://farzaneganr.nkhschool.ir

فرزانگان تيزهوشان

بجنورد

62

0584

2260262

http://danesh.nkhschool.ir

دبيرستان دانش

بجنورد

63

0584

2222911

http://hasanabadi.nkhschool.ir

شهيدحسن حسن آبادي

بجنورد

64

0584

22628

http://hemmat.nkhschool.ir

همت

بجنورد

65

0584 – 22

25178

http://15khordad1.nkhschool.ir

51خرداد

بجنورد

66

0584

2321774

http://asma.nkhschool.ir

اسماء

بجنورد

67

22621

http://somayeh.nkhschool.ir

سميه

بجنورد

68

0584

2222613

http://esmat1.nkhschool.ir

عصمت

بجنورد

69

0584 – 22

25178

http://15khordad2.nkhschool.ir

51خرداد

بجنورد

70

0584

2252621

http://somayeh2.nkhschool.ir

سميه

بجنورد

71

0584

2222613

http://esmat2.nkhschool.ir

عصمت

بجنورد

72

294

3222

http://omsalame.nkhschool.ir

ام سلمه گريوان

بجنورد

73

0584

2313601

http://seedjamal.nkhschool.ir

سيدجمال الدين اسدآبادي

بجنورد

74

0584

24455

http://modarres.nkhschool.ir

شهيدمدرس

بجنورد

75

22609

http://aref.nkhschool.ir

عارف بجنوردي

بجنورد

76

0584

2251333

http://olum.nkhschool.ir

علوم

بجنورد

77

0584

2260262

http://danesh2.nkhschool.ir

دانش

بجنورد

78

0585

2263744

http://bonyad.nkhschool.ir

بنياد51خردادآق تپه

بجنورد

79

0584

2225179

http://hm1.nkhschool.ir

حضرت معصومه

بجنورد

80

0584

2311484

http://mariam.nkhschool.ir

حضرت مريم

بجنورد

81

0584

2321774

http://asma2.nkhschool.ir

اسماء

بجنورد

82

0584

2237172

http://nemoone.nkhschool.ir

شهيدبهشتي نمونه

بجنورد

83

058422

20066

http://nemoneh-narjes.nkhschool.ir

نرجس

بجنورد

84

0584

2553233

http:// doraghanloo.nkhschool.ir

شهيدالفتي دراقانلو

بجنورد

85

0584

2297863

http://zakiye.nkhschool.ir

زکيه محمدآبادحومه

بجنورد

86

0584

2252836

http://shahed-rasool.nkhschool.ir

شاهدحضرت رسول اکرم

بجنورد

87

0584

2221755

http://shahedboj.nkhschool.ir

شاهدامام حسين ع

بجنورد

88

0584

2225176

http://tizhooshan.nkhschool.ir

دبیرستان تیزهوشان شهید بهشتی بجنورد( پسرانه )

بجنورد

89

2238618

http://farzanegan.nkhschool.ir

فرزانگان تيزهوشان

بجنورد

90

0584

2226759

http://bahonar.nkhschool.ir

کانون فرهنگي تربيتي شهيدباهنر

بجنورد

91

0584

2252181

http://tasfiyechiha.nkhschool.ir

تصفيه چيهاي کارخانه پنبه

بجنورد

92

0584

http://azadi.nkhschool.ir

آزادي باقرخان

بجنورد

93

2252227

http://poyesh.nkhschool.ir

پويش

بجنورد

94

0584

2259230

http://s.nkhschool.ir

سمانه باقرخان 1

بجنورد

95

0584

2410893

http://ghadir.nkhschool.ir

غديرقلعه عزيز

بجنورد

96

36822

http://shahednejabat.nkhschool.ir

دبيرستان شاهددخترانه نجابت بجنورد

بجنورد

97

0584

2225176

http://sampad-pish.nkhschool.ir

پيش دانشگاهي تيزهوشان شهيدبهشتي

بجنورد

98

0585

2443244

http://sarcheshmeh.nkhschool.ir

مدرسه راهنمائي سرچشمه

بجنورد

99

0585

2233447

http://jannat.nkhschool.ir

جنت چناران

بجنورد

100

0584

2316477

http://abrar.nkhschool.ir

ابرار

بجنورد

101

0584

2243797

http://andisheh.nkhschool.ir

هنرستان کارودانش انديشه

بجنورد

102

0584

2236822-2221930

http://shahed-nejabat.nkhschool.ir

پيش دانشگاهي نجابت

بجنورد

103

0585

2383207

http://seloli.nkhschool.ir

مدرسه راهنمايي سلولي

بجنورد

104

0584

2241368

http://sarafi.nkhschool.ir

دبيرستان شبانه روزي 22بهمن

بجنورد

105

0584

2224641

http://rastegaran.nkhschool.ir

رستگاران

بجنورد

106

0584

2294702

http://nemonehsadi.nkhschool.ir

نمونه دولتي سعدي

بجنورد

107

0584

2313886

http://hafezieh.nkhschool.ir

نمونه دولتي حافظيه بجنورد

بجنورد

108

0584

2254994

http://yasamin.nkhschool.ir

دبستان ياسمن

بجنورد

109

http://yasin.nkhschool.ir

دبستان ياسين

بجنورد

110

0585

2523347

http://naweh.nkhschool.ir

مدرسه راهنمايي ناوه

بجنورد

111

0585244

3484

http://ozonbijeh.nkhschool.ir

مدرسه راهنمايي اوزون بيجه

بجنورد

112

http://ghatlish.nkhschool.ir

مدرسه راهنمايي قتليش عليا

بجنورد

113

0584

2253559

http://sama.nkhschool.ir

دبيرستان پسرانه سما

بجنورد

114

0584

2254607

http://dd-ekh.nkhschool.ir

دبستان امام خميني ره

بجنورد

115

0584

2743514

http://mrsnk.nkhschool.ir

مدرسه راهنمايي کلاته نقي

بجنورد

116

0585

2231664

http://moheb.nkhschool.ir

هنرستان کاردانش محب الرضا

بجنورد

117

http://najafabad.nkhschool.ir

راهنمايي نجف آباد

بجنورد

118

0584

2763382

http://kolab.nkhschool.ir

راهنمايي کلاب

بجنورد

119

0584

2416296

http://borj.nkhschool.ir

راهنمايي برج

بجنورد

120

54975

http://sadegh-rastegaran.nkhschool.ir

رستگاران

بجنورد

121

0584

2233882

http://salar-shahidan.nkhschool.ir

شبانه روزي سالارشهيدان ع

بجنورد

122

0584

2229681

http://sama6.nkhschool.ir

دبيرستان دخترانه سما

بجنورد

123

0584

2320025

http://sadegh.nkhschool.ir

هنرستان کاردانش امام صادق(ع)

بجنورد

124

0584

2322283

http://a-jafari.nkhschool.ir

هنرستان کاردانش علامه جعفري

بجنورد

125

0584

2413501

http://sirjanian.nkhschool.ir

هنرستان کاردانش سيرجانيان

بجنورد

126

0584

2320972

http://sadr2.nkhschool.ir

هنرستان کاردانش بنت الهدي 2

بجنورد

127

0584

2320972

http://sadr.nkhschool.ir

هنرستان کاردانش بنت الهدي 1

بجنورد

128

0584

2256990

http://talash1.nkhschool.ir

دبستان تلاش

بجنورد

129

0585

2263570

http://schoolhesar.nkhschool.ir

گروه امدادصنف لوازم اتومبيل تهران

بجنورد

130

0584

2223567

http://sama-f.nkhschool.ir

سما

بجنورد

131

0584

2553182

http://ghasre-ghajar.nkhschool.ir

قصرقجر

بجنورد

132

0584

2253233

http://almahdi.nkhschool.ir

المهدي

بجنورد

133

0585

6733658

http://hasnabade.nkhschool.ir

شهيدمحمودمرادي حسن آباد

بجنورد

134

0585

5253588

http://birjandi.nkhschool.ir

شهيدبيرجندي ايوب

بجنورد

135

0585

2374080

http://zarrinkafsh.nkhschool.ir

شهيدزرين کفش ميان زو

بجنورد

136

0584

2231188

http://saboor.nkhschool.ir

صبور

بجنورد

137

0584

2226454

http://rahnamaee-afarinesh.nkhschool.ir

آفرينش غيرانتفاعي

بجنورد

138

http://talash.nkhschool.ir

دبيرستان تلاش

بجنورد

139

0584

2410664

http://talashafarinesh.nkhschool.ir

دبيرستان دخترانه تلاش

بجنورد

140

0584

2227954

http://mah.nkhschool.ir

حرفه اي محموديه 20

بجنورد

141

0584

2693222

http://bidak.nkhschool.ir

دخترانه شهداءبيدک

بجنورد

142

0584

2245045

http://sepehr.nkhschool.ir

مرکزمهارتهاي حرفه اي سپهر

بجنورد

143

0584

2693222

http://bidaki.nkhschool.ir

شهيدعلي رضابيدکي بيدک

بجنورد

144

0584

2242540

http://efaf.nkhschool.ir

عفاف

بجنورد

145

0584

2412515

http://osveh.nkhschool.ir

غيرانتفاعي اسوه

بجنورد

146

0584

2252616

http://roshd.nkhschool.ir

رشد

بجنورد

147

0584

2225802

http://khoshee.nkhschool.ir

پيش دبستاني خوشي

بجنورد

148

0584

2241797

http://maarefesadra.nkhschool.ir

علوم ومعارف اسلامي صدرا

بجنورد

149

0584

2224043

http://shohadayf2.nkhschool.ir

دخترانه هیأت امنایی شهداي فرهنگي

بجنورد

150

0584

2248772

http://shohadayf.nkhschool.ir

پسرانه هيات امنايي شهداي فرهنگي

بجنورد

151

0584

2245045

http://sadra.nkhschool.ir

متوسطه حرفه اي پسران صدرا

بجنورد

152

584

2410642

http://kosar-sandalabad.nkhschool.ir

کوثر41صندل آباد

بجنورد

153

0584

2282566

http://ayat.nkhschool.ir

شهيدآيت ناظرآباد

بجنورد

154

0585

6733685

http://mohseni.nkhschool.ir

شهيدسليمان محسني

بجنورد

155

0584

2236692

http://pajoohesh.nkhschool.ir

آيت اله شيخ محمدتقي بجنوردي 2

بجنورد

156

0584

2723400

http://shohada-dartoom.nkhschool.ir

شهداءدرتوم

بجنورد

157

0584

2238602-3

http://amz9965.nkhschool.ir

آموزشكده فني دارالفنون پسران بجنورد

بجنورد

158

0584

2263950

http://farhangian.nkhschool.ir

مدرسه راهنمايي مطهري – ويژه فرهنگيان

بجنورد

159

0584

2252715

http://arya.nkhschool.ir

دبستان غيردولتي آريا

بجنورد

160

0584

222082

http://shokofa.nkhschool.ir

دبستان غيردولتي شكوفا

بجنورد

161

0584

2250045

http://hadaf.nkhschool.ir

دبيرستان دخترانه شهداي غزه

بجنورد

162

0585

2233363

http://mohammadzadeh14.nkhschool.ir

مجتمع آموزشي سردار شهيد محمدزاده 14

بجنورد

163

0584

2252980

http://baharan.nkhschool.ir

دبيرستان و مركز پيش دانشگاهي غير دولتي بهاران

بجنورد

164

http://imaan.nkhschool.ir

دبستان غير دولتي ايمان

بجنورد

165

0584

2222408

http://negareh.nkhschool.ir

هنرستان نگاره (غيردولتي )

بجنورد

166

http://hesabi-esc.nkhschool.ir

غير دولتي دكتر حسابي بجنورد

بجنورد

167

http://grb.nkhschool.ir

گروه هاي آموزشي

بجنورد

168

http://brc.nkhschool.ir

پژوهش سراي دانش آموزي بجنورد

بجنورد

169

0585

7239343

http://emam.nkhschool.ir

دبستان پسرانه هيات امنايي امام(ره) اسفراين

اسفراين

170

0585

7222527

http://shahid-ayat.nkhschool.ir

شهيدآيت

اسفراين

171

0585

7229400

http://drchamran.nkhschool.ir

شهيددکترچمران

اسفراين

172

0585

7222941

http://shahidrajaee.nkhschool.ir

شهيدرجايي

اسفراين

173

0585

7222236

http://shahidnameni.nkhschool.ir

شهيدنامني

اسفراين

174

0585

7222707

http://sadoghi.nkhschool.ir

هیات امنایی شهيدآیت اله صدوقي

اسفراين

175

0585

7225813

http://azary.nkhschool.ir

شيخ آذري

اسفراين

176

0585

7222941

http://khdijeh.nkhschool.ir

حضرت خديجه س

اسفراين

177

http://sarkanlo.nkhschool.ir

امام حسن مجتبي

اسفراين

178

0585

7214869

http://amirkabirab.nkhschool.ir

اميرکبير

اسفراين

179

0585

7212230

http://haj.nkhschool.ir

حج

اسفراين

180

0585

7373334

http://s-shohada.nkhschool.ir

سيدالشهداء

اسفراين

181

0585

7214494

http://shariat-eslam.nkhschool.ir

شريعت الاسلام

اسفراين

182

0585

7213031

http://mollahadi2.nkhschool.ir

ملاهادي سبزواري

اسفراين

183

7215287

http://neshat.nkhschool.ir

نشاط

اسفراين

184

0585

7213823

http://nimeye-shaban.nkhschool.ir

نيمه شعبان

اسفراين

185

0585

7222544

http://ommat.nkhschool.ir

امت

اسفراين

186

0585

7222738

http://ghaem.nkhschool.ir

قائم

اسفراين

187

0585

7222942

http://ghaffari.nkhschool.ir

ابوذرغفاري

اسفراين

188

0585

7293311

http://halimeh2.nkhschool.ir

حليمه سعديه

اسفراين

189

0585

7333299

http://sarbedaran.nkhschool.ir

سربداران

اسفراين

190

0585

7313232

http://shohadakalat.nkhschool.ir

شهداءکلات

اسفراين

191

0585

7218004

http://sarposhi.nkhschool.ir

شهيدسرپوش

اسفراين

192

0585

7213208

http://loghmanehakim.nkhschool.ir

لقمان حکيم

اسفراين

193

0585

7235344

http://vahdat.nkhschool.ir

مدرسه راهنمايي وحدت فرطان اسفراين

اسفراين

194

0585

7224570

http://shajiee.nkhschool.ir

شهيدشجيعي

اسفراين

195

0585

7222467

http://beheshti.nkhschool.ir

شهيدبهشتي

اسفراين

196

0585

7222179

http://etrat.nkhschool.ir

عترت

اسفراين

197

0585

722 2548

http://parvin.nkhschool.ir

پروين اعتصامي

اسفراين

198

0585

7222546

http://foromandi.nkhschool.ir

شهيدفرومندي

اسفراين

199

0585

3346

http://honarestan-shariaty.nkhschool.ir

دکترعلي شريعتي

اسفراين

200

0585

7222388

http://taleghani.nkhschool.ir

آيت اطالقاني

اسفراين

201

0585

7222466

http://emamreza.nkhschool.ir

امام رضاع

اسفراين

202

0585

7313290

http://zeinabyeh.nkhschool.ir

زينبيه

اسفراين

203

7226728

7226728

http://basiratgirls.nkhschool.ir

بصيرت

اسفراين

204

0585

7225713

http://nordanesh.nkhschool.ir

نوردانش

اسفراين

205

0585

7222544

http://marzieh.nkhschool.ir

مرضيه

اسفراين

206

0585

7225813

http://heshmat.nkhschool.ir

حشمت 1

اسفراين

207

0585

7222502

http://tarbiat.nkhschool.ir

تربيت 1

اسفراين

208

0585

7223995

http://es-besat.nkhschool.ir

بعثت

اسفراين

209

0585

7229444

http://hashemi.nkhschool.ir

کاردانش شهيدهاشمي نژاد

اسفراين

210

0585

5395

http://alborz.nkhschool.ir

کاردانش البرز

اسفراين

211

http://ordogah.nkhschool.ir

اردوگاه شهيدمطهري

اسفراين

212

0585

7214494

http://shariat.nkhschool.ir

ضميمه شريعت الاسلام

اسفراين

213

7225920

http://bahare.nkhschool.ir

کانون بهاره

اسفراين

214

0585

7231451

http://zahra-pish.nkhschool.ir

فاطمه الزهراءس

اسفراين

215

224701

http://grs.nkhschool.ir

گروههاي آموزشي

اسفراين

216

0585

7223348

http://gholamirad.nkhschool.ir

شهيدغلامي راد

اسفراين

217

0585

7222609

http://es-farzanegan.nkhschool.ir

فرزانگان

اسفراين

218

0585

7223351

http://es-darolfonon.nkhschool.ir

دارالفنون

اسفراين

219

7225702

http://andishe.nkhschool.ir

انديشه

اسفراين

220

0585

7211580

http://shokoh.nkhschool.ir

شکوه

اسفراين

221

http://allamejafari.nkhschool.ir

علامه جعفري

اسفراين

222

0585

7228254

http://sepideh-pish.nkhschool.ir

سپيده کاشاني

اسفراين

223

0585

7222251

http://salehe.nkhschool.ir

صالحه

اسفراين

224

0585

7293311

http://halimeh1.nkhschool.ir

حليمه سعديه

اسفراين

225

0585

7213031

http://mollahadi1.nkhschool.ir

ملاهادي سبزواري

اسفراين

226

0585

7231451

http://zahra2.nkhschool.ir

فاطمه الزهراءس

اسفراين

227

0585

7226777

http://drhesabi.nkhschool.ir

دکترحسابي

اسفراين

228

0585

7225822

http://dastgheib.nkhschool.ir

شهيددستغيب

اسفراين

229

0585

7220080

http://kaveh2.nkhschool.ir

شهيدکاوه 2

اسفراين

230

0585

7223353

http://Hakime.nkhschool.ir

حکيمه

اسفراين

231

7224935

http://abohatam.nkhschool.ir

ابوحاتم اسفرايني

اسفراين

232

0585

7313232

http://shohada2.nkhschool.ir

شهداءکلات 2

اسفراين

233

0585

7225393

http://shahedsadegh.nkhschool.ir

شاهدامام صادق

اسفراين

234

0585

7222397

http://shahed-setayesh.nkhschool.ir

شاهدستايش

اسفراين

235

0585

7225410

http://emamali.nkhschool.ir

شاهدامام علي

اسفراين

236

0585

7229901

http://shahed-narjes.nkhschool.ir

شاهدنرجس

اسفراين

237

0585

7353444

http://meshkiny.nkhschool.ir

آيت امشکيني

اسفراين

238

0585

7223348

http://shgholamirad.nkhschool.ir

شهيدغلامي راد

اسفراين

239

0585

7333377

http://ebnesina-towy.nkhschool.ir

ابن سيناي توي

اسفراين

240

0585

http://seadat.nkhschool.ir

سعادت

اسفراين

241

0585

7222182

http://kosar.nkhschool.ir

کوثر

اسفراين

242

0585

7222550

http://niayesh.nkhschool.ir

دبستان دخترانه شاهد نيايش

اسفراين

243

0585

7222784

http://tdsf.nkhschool.ir

دبيرستان شهيد بهشتي اسفراين (تيزهوشان)

اسفراين

244

http://royesh.nkhschool.ir

دبستان رويش

اسفراين

245

http://sepideh.nkhschool.ir

دبيرستان سپيده كاشاني

اسفراين

246

http://esfprimary.nkhschool.ir

معاونت آموزش ابتدايي اسفراين

اسفراين

247

0585

3222085

http://fatemieh.nkhschool.ir

فاطميه

جاجرم

248

0585322

7595

http://mreza.nkhschool.ir

امام رضاع

جاجرم

249

322

2705

http://omossalame.nkhschool.ir

ام سلمه

جاجرم

250

0585322

7595

http://maryam.nkhschool.ir

مريم

جاجرم

251

0585335

3451

http://pasdaran.nkhschool.ir

پاسداران

جاجرم

252

0585

3423737

http://kave.nkhschool.ir

شهيدکاوه

جاجرم

253

3206

http://maleki.nkhschool.ir

شهيدملکي

جاجرم

254

0585335

3451

http://fakhrani.nkhschool.ir

شهيدفخراني

جاجرم

255

0585

3322770

http://andarzgoo.nkhschool.ir

شهيداندرزگو

جاجرم

256

0585322

2070

http://taleqani.nkhschool.ir

طالقاني

جاجرم

257

http://22bahman.nkhschool.ir

بيست ودوبهمن

جاجرم

258

0585

3463320

http://sahraeian.nkhschool.ir

شهيدصحرائيان

جاجرم

259

3433

http://h-zahra.nkhschool.ir

حضرت زهراس

جاجرم

260

0585

3423595

http://esmat.nkhschool.ir

عصمت

جاجرم

261

0585

3222558

http://shariaty.nkhschool.ir

شريعتي

جاجرم

262

05853252883

http://modaresgarmeh.nkhschool.ir

شهيدمدرس

جاجرم

263

0585

3353453

http://azadegan.nkhschool.ir

آزادگان

جاجرم

264

http://danesh1.nkhschool.ir

دانش

جاجرم

265

0585

322 2774

http://amirkabir.nkhschool.ir

اميرکبيرجوارمعدن

جاجرم

266

0585

3343422

http://KhatamAlanbiya.nkhschool.ir

خاتم الانبيا

جاجرم

267

0585

2383

http://Puya.nkhschool.ir

پويا

جاجرم

268

0585

3226645

http://jaberpajouhesh.nkhschool.ir

آزمايشگاه مرکزي جابربن حيان

جاجرم

269

0585

2558

http://pjj.nkhschool.ir

جوادالائمه

جاجرم

270

0585322

7779

http://taravat.nkhschool.ir

طراوت

جاجرم

271

0585325

3611

http://rezwan.nkhschool.ir

رضوان

جاجرم

272

http://grj.nkhschool.ir

گروههاي آموزشي

جاجرم

273

0585

3423595

http://narjes.nkhschool.ir

دبيرستان دخترانه نرجس

جاجرم

274

0585344

3640

http://seyedjamal.nkhschool.ir

سيدجمال الدين اسدآبادي

جاجرم

275

0585

3322773

http://7tir.nkhschool.ir

هفتم تير

جاجرم

276

0585

3222293

http://alemeh.nkhschool.ir

عالمه

جاجرم

277

0585

3255160

http://mouod.nkhschool.ir

موعود

جاجرم

278

0585325

2901

http://etratschool.nkhschool.ir

عترت

جاجرم

279

2696

http://jajarm.nkhschool.ir

جاجرم

جاجرم

280

0585

3322929

http://emamkhomeini8.nkhschool.ir

مجتمع آموزشي امام خميني 8

جاجرم

281

http://grg.nkhschool.ir

گروههاي آموزشي

گرمه

282

0585

5243598

http://behshte.nkhschool.ir

شهيدبهشتي

رازوجرگلان

283

0585

5243599

http://shahidnazari.nkhschool.ir

شهيدنظري غلامان

رازوجرگلان

284

538

3392

http://ershad2.nkhschool.ir

ارشاد

رازوجرگلان

285

0585

5373527

http://sehhat.nkhschool.ir

شهيدصحت ناصري

رازوجرگلان

286

527

3699

http://ata.nkhschool.ir

شهيدعطافرخ

رازوجرگلان

287

0585

5266207

http://s-ghaznavi.nkhschool.ir

سنايي غزنوي

رازوجرگلان

288

0585

5363989

http://mohtasham.nkhschool.ir

محتشم کاشاني

رازوجرگلان

289

0585

5383390

http://hejrat.nkhschool.ir

هجرت

رازوجرگلان

290

0585

5243389

http://efat.nkhschool.ir

عفت

رازوجرگلان

291

0585

5343405

http://aburaihan.nkhschool.ir

ابوريحان

رازوجرگلان

292

0585

5243388

http://shohada.nkhschool.ir

شهداء

رازوجرگلان

293

0585535

3480

http://mohammad.nkhschool.ir

محمدرسول الله باغلق

رازوجرگلان

294

0585

3494

http://asma-gholaman.nkhschool.ir

غلامان

رازوجرگلان

295

http://yaser.nkhschool.ir

ياسر

رازوجرگلان

296

0585

4561

http://kanoon.nkhschool.ir

کانون فرهنگي تربيتي شهيدرجائي

رازوجرگلان

297

0585

5224591

http://emam-khomeini.nkhschool.ir

مجتمع شبانه روزي امام خميني

رازوجرگلان

298

0585

5363212

http://mohadeseh.nkhschool.ir

محدثه بيگ پولاد

رازوجرگلان

299

http://raz-groups.nkhschool.ir

گروههاي آموزشي راز و جرگلان

رازوجرگلان

300

0585

5383412

http://adl.nkhschool.ir

عدل تکله قوز

رازوجرگلان

301

0585

5260379

http://imanekarkooli.nkhschool.ir

ايمان کرکولي

رازوجرگلان

302

0585

5267335

http://emamat.nkhschool.ir

امامت بچه دره

رازوجرگلان

303

0585

5273533

http://shahidhoseyni.nkhschool.ir

شهيدحسين حسيني

رازوجرگلان

304

0585

5363210

http://shahid-norani.nkhschool.ir

شهيدنوراني

رازوجرگلان

305

http://adib2.nkhschool.ir

اديب

رازوجرگلان

306

0585

5293314

http://ghodsiye.nkhschool.ir

قدسيه

رازوجرگلان

307

09153851412

http://farzaneganraz.nkhschool.ir

فرزانگان راز

رازوجرگلان

308

0585

4222230

http://sharyari.nkhschool.ir

شهيدشهرياري آشخانه

مانه وسملقان

309

0585

4263355

http://Drbeheshti.nkhschool.ir

دکتربهشتي قاضي

مانه وسملقان

310

4483535

http://jami.nkhschool.ir

جامي قره قانلو

مانه وسملقان

311

0585

4483242

http://amand.nkhschool.ir

سعدي امند

مانه وسملقان

312

0585

4633330

http://hidarabad.nkhschool.ir

شهيدراست بالاحيدرآباد

مانه وسملقان

313

http://dshaa.nkhschool.ir

شهيدعباسي آزادگان

مانه وسملقان

314

0585461

05854613366

http://dashtak.nkhschool.ir

وحدت دشتک عليا

مانه وسملقان

315

0585

4443311

http://esteghlal.nkhschool.ir

استقلال بهکده رضوي

مانه وسملقان

316

0585

4383650

http://shirabad.nkhschool.ir

انقلاب اسلامي شيرآباد

مانه وسملقان

317

0585

4383510

http://ansar.nkhschool.ir

ايمان انصار

مانه وسملقان

318

0585

4553263

http://darkesh.nkhschool.ir

سيدجمال الدين اسدآبادي درکش

مانه وسملقان

319

0585

4220434

http://shnbk.nkhschool.ir

شهيدعباس ناصري بيارکرد

مانه وسملقان

320

0585

4343355

http://akhari.nkhschool.ir

شهيدمرتضي آخري کشانک

مانه وسملقان

321

0585

4333255

http://taheri.nkhschool.ir

شهيدعليرضاطاهري چمن بيد

مانه وسملقان

322

0585

4227343

http://kameli.nkhschool.ir

شهيديوسفعلي کاملي قره مصلي

مانه وسملقان

323

0585

4433530

http://qazalitazeyab .nkhschool.ir

غزالي تازه ياب

مانه وسملقان

324

0585

422 3260

http://sadegh-ms.nkhschool.ir

امام جعفرصادق ع آشخانه

مانه وسملقان

325

0585

4222450

http://bahar-e-azady.nkhschool.ir

بهارآزادي آشخانه

مانه وسملقان

326

0585

422 2852

http://vahdani.nkhschool.ir

شهيدوحداني آشخانه

مانه وسملقان

327

0585

4333477

http://chamanbid.nkhschool.ir

پانزده خردادچمن بيد

مانه وسملقان

328

0585

4393888

http://ghahremani.nkhschool.ir

شهيدرمضان قهرماني کلاته قمو

مانه وسملقان

329

0585

4323356

http://shahid-arabi.nkhschool.ir

شهيدعليرصاحسين عليپورخرمده عربي

مانه وسملقان

330

0585

4423322

http://kerik.nkhschool.ir

شهيددکترمصطفي چمران کريک

مانه وسملقان

331

0585

4473244

http://emami.nkhschool.ir

شهيدمجيدامامي کيکانلو

مانه وسملقان

332

0585

4273323

http://ferdowsi.nkhschool.ir

فردوسي محمدآباد

مانه وسملقان

333

0585

4383232

http://pasdaran-eslam.nkhschool.ir

پاسداران اسلام اسلام آباد

مانه وسملقان

334

0585

3217

http://koosha.nkhschool.ir

کوشاآشخانه

مانه وسملقان

335

0585

4222348

http://valiasr.nkhschool.ir

ولي عصرعج آشخانه

مانه وسملقان

336

0585

4222939

http://ale-ahmad.nkhschool.ir

جلال آل احمد

مانه وسملقان

337

0585

4222446

http://fadak12.nkhschool.ir

فاطمه الزهراس

مانه وسملقان

338

0585422

2453

http://shariati.nkhschool.ir

دکترعلي شريعتي

مانه وسملقان

339

0585

4353500-5

http://hasheminezhad.nkhschool.ir

شهيدهاشمي نژاد

مانه وسملقان

340

0585434

4343322

http://narjeskashanak.nkhschool.ir

نرجس کشانک

مانه وسملقان

341

0585422

2453

http://alameh.nkhschool.ir

علامه طباطبائي

مانه وسملقان

342

0585

4222348

http://fahmideh.nkhschool.ir

شهيدحسين فهميده آشخانه

مانه وسملقان

343

0585

4383222

http://zahra.nkhschool.ir

الزهراءاسلام آباد

مانه وسملقان

344

0585

4222447

http://nosaybe.nkhschool.ir

نسيبه

مانه وسملقان

345

0585

4223260

http://moallem.nkhschool.ir

معلم آشخانه

مانه وسملقان

346

0585

4222230

http://h-roghaieh.nkhschool.ir

حضرت رقيه س آشخانه

مانه وسملقان

347

0585

4383650

http://shirabad-r.nkhschool.ir

راهنمايي شيرآباد

مانه وسملقان

348

0585422

2231

http://pishgaman.nkhschool.ir

پيشگامان

مانه وسملقان

349

0585

4224088

http://janat.nkhschool.ir

جنت

مانه وسملقان

350

0585

4413636

http://shohada-r.nkhschool.ir

شهداي چخماقلو

مانه وسملقان

351

4553313

http://ya-mahdi.nkhschool.ir

راهنمايي درکش

مانه وسملقان

352

0585434

4343488

http://keshanak.nkhschool.ir

دبيرستان دخترانه کشانک

مانه وسملقان

353

4393354

http://afarinesh.nkhschool.ir

دبيرستان آفرينش

مانه وسملقان

354

0585

4583320

http://malekashtar.nkhschool.ir

مدرسه راهنمايي مالک اشترکلاته چنار

مانه وسملقان

355

http://grm.nkhschool.ir

گروه آموزشي

مانه وسملقان

356

0585426

3214

http://ghazi.nkhschool.ir

متوسطه شبانه روزي قاضي

مانه وسملقان

357

0585

4223991

http://nastaran.nkhschool.ir

دبستان نسترن آشخانه

مانه وسملقان

358

0585

4223991

http://golestan.nkhschool.ir

راهنمايي دخترانه گلستان آشخانه

مانه وسملقان

359

0585

4221574

http://hm.nkhschool.ir

حضرت مريم آشخانه

مانه وسملقان

360

0585

4323600

http://khoramdareh.nkhschool.ir

راهنمايي خرمده شرقي

مانه وسملقان

361

0585

4222206

http://samin.nkhschool.ir

ثمين

مانه وسملقان

362

0585

4313335

http://vahedi87.nkhschool.ir

شهيدواحدي

مانه وسملقان

363

4383500

http://rastgaresani.nkhschool.ir

شهيدمحمدرستگارثاني

مانه وسملقان

364

0585

4313353

http://vahedi.nkhschool.ir

شهيدواحدي قلعه خان

مانه وسملقان

365

0585

4393050

http://ofogh.nkhschool.ir

افق

مانه وسملقان

366

0585

4263637

http://pooya.nkhschool.ir

هنرستان شبانه روزي پويا

مانه وسملقان

367

0585

4222294

http://npajohesh.nkhschool.ir

راهنمايي نمونه دولتي پژوهش

مانه وسملقان

368

0585

4225422

http://nejabat.nkhschool.ir

راهنمايي نمونه دولتي نجابت

مانه وسملقان

369

4393040

http://sh-m.nkhschool.ir

شهيدحسين مقدسي شهرآبادبربر

مانه وسملقان

370

0585

4293366

http://gohari.nkhschool.ir

شهيدگوهري زرد

مانه وسملقان

371

0585422

3899

http://basirat.nkhschool.ir

هنرستان حرفه اي دخترانه بصيرت

مانه وسملقان

372

0545

4223646

http://kharazme.nkhschool.ir

هنرستان خوارزمي

مانه وسملقان

373

0585

4283208

http://reihaneh.nkhschool.ir

شبانه روزي ريحانه

مانه وسملقان

374

0585432

4323511

http://atrak.nkhschool.ir

قدس قسطي

مانه وسملقان

375

0585

4227700

http://mollahasan.nkhschool.ir

شريعتي ملاحسن

مانه وسملقان

376

0585

4393418

http://shahidnamjoo.nkhschool.ir

شهيدنامجوشهرآبادکرد

مانه وسملقان

377

0585

4443232

http://azade.nkhschool.ir

آزادي بهکده رضوي

مانه وسملقان

378

0585422

2295

http://rezvan.nkhschool.ir

دبيرستان نمونه دولتي رضوان

مانه وسملقان

379

0585

http://farabi.nkhschool.ir

هنرستان فارابی

مانه وسملقان

380

0585

7723622

http://mokhtari-sa.nkhschool.ir

شهيدمحمودمختاري

بام وصفي آباد

381

0585

7723622

http://reza-sa.nkhschool.ir

علي ابن موسي الرضاع

بام وصفي آباد

382

0585

7732400

http://niko-bam.nkhschool.ir

شهيدنيکوکلام

بام وصفي آباد

383

0585

7723611

http://b-maryam.nkhschool.ir

حضرت مريم

بام وصفي آباد

384

3277

http://ahmadi-bam.nkhschool.ir

شهيداحمدي

بام وصفي آباد

385

0585

7733288

http://mahbobeh.nkhschool.ir

محبوبه

بام وصفي آباد

386

0585

7723616

http://mahmood1.nkhschool.ir

شهيدمحمودارغياني 1

بام وصفي آباد

387

0585

7723646

http://hashemi-sa.nkhschool.ir

شهيدهاشمي نژاد

بام وصفي آباد

388

0585

11111111

http://meghdad-sa.nkhschool.ir

مقداد

بام وصفي آباد

389

0585

7723611

http://zahra-sa.nkhschool.ir

الزهرا

بام وصفي آباد

390

http://grbs.nkhschool.ir

گروههاي آموزشي

بام وصفي آباد

391

0585

7723616

http://ahmad-sa.nkhschool.ir

شهيداحمدارغياني

بام وصفي آباد

392

0585

7732066

http://masomeh.nkhschool.ir

حضرت معصومه س

بام وصفي آباد

393

0585

6222359

http://sady1.nkhschool.ir

سعدي

شيروان

394

0585

4240108

http://khaghani.nkhschool.ir

شهيدخاقاني -پسرانه

شيروان

395

0585

6222939

http://talghani.nkhschool.ir

طالقاني -پسرانه

شيروان

396

0585

6350235

http://shahid-ghanbari.nkhschool.ir

قنبري زيارت

شيروان

397

0585

2802

http://iman.nkhschool.ir

ايمان

شيروان

398

0585

6243177

http://shahed3.nkhschool.ir

شاهد3

شيروان

399

0585

6224702

http://shariati1.nkhschool.ir

دکترعلي شريعتي

شيروان

400

0585

4004

http://baghban1.nkhschool.ir

شهيدباغبان

شيروان

401

0585

6244811

http://hm-khanlegh.nkhschool.ir

حضرت مريم

شيروان

402

0585

6225395

http://isar.nkhschool.ir

ايثارگران

شيروان

403

0585622

3707

http://allameh.nkhschool.ir

علامه طباطبائي

شيروان

404

0585

6225933

http://taghavian.nkhschool.ir

شهيدتقويان

شيروان

405

0585

2418

http://samahp.nkhschool.ir

سماپسرانه -رآهنمائي

شيروان

406

0585622

7382

http://nasir.nkhschool.ir

خواجه نصيرالدين طوسي

شيروان

407

0585623

2334

http://hejab.nkhschool.ir

شهيديزديزاده حجاب

شيروان

408

0585

2434

http://22bahman2.nkhschool.ir

22بهمن 2

شيروان

409

0585

4664

http://hashemian2.nkhschool.ir

احمدهاشميان 2

شيروان

410

0585

6223744

http://shariaty2.nkhschool.ir

شريعتي 2

شيروان

411

0585

-6353516-6353515

http://etrat1.nkhschool.ir

عترت -متوسطه

شيروان

412

0585

4004

http://baghban2.nkhschool.ir

شهيدباغبان 2

شيروان

413

0585622

2359

http://sadi2.nkhschool.ir

سعدي 2

شيروان

414

0585

6230367

http://ershad.nkhschool.ir

غيرانتفاعي ارشاد

شيروان

415

5202

http://amir.nkhschool.ir

پيش دانشگاهي اميرالمومنين ع

شيروان

416

0585

6222094

http://narjes1.nkhschool.ir

پيش دانشگاهي نرجس

شيروان

417

0585

6213100

http://shahedhekmat.nkhschool.ir

دبيرستان دخترانه شاهد حكمت شيروان

شيروان

418

0585

6222146

http://shahed4.nkhschool.ir

شاهد4

شيروان

419

0585

6225202

http://alzahra.nkhschool.ir

فاطمه الزهراس

شيروان

420

http://grsh.nkhschool.ir

گروههاي آموزشي

شيروان

421

0585622

3707

http://alghadir.nkhschool.ir

الغدير

شيروان

422

0585

6236304

http://danashirvan.nkhschool.ir

پژوهش سراي دانش آموزي شيروان

شيروان

423

0585

6246158

http://Emamsadegh2.nkhschool.ir

هنرستان کاردانش امام جعفرصادق 2

شيروان

424

0585

6243100

http://shahedhekmatpish.nkhschool.ir

پيش دانشگاهي شاهددختران حکمت

شيروان

425

0585622

5798

http://emamkhomeini.nkhschool.ir

نمونه پسرانه امام خميني

شيروان

426

0585

6246158

http://Emamsadegh1.nkhschool.ir

هنرستان کاردانش امام جعفرصادق

شيروان

427

0585

6623262

http://loojali.nkhschool.ir

دبيرستان شبانه روزي انديشه لوجلي

شيروان

428

0585

6236370

http://samagirl.nkhschool.ir

مدرسه راهنمايي دخترانه سماء

شيروان

429

0585

6224817

http://farzanegansh.nkhschool.ir

فرزانگان

شيروان

430

0585

4242640 – 6242830

http://khayami2.nkhschool.ir

محموديه 71خيامي 2

شيروان

431

0585

4242830 – 6242640

http://khayami1.nkhschool.ir

محموديه 71خيامي 1

شيروان

432

0585

6232550

http://saeidy.nkhschool.ir

حاج تقي سعيدي

شيروان

433

0585

6222939

http://shahed2.nkhschool.ir

شاهد2

شيروان

434

0585

6222089

http://shahed1.nkhschool.ir

شاهد1

شيروان

435

0585

6623252

http://sh-rajaee.nkhschool.ir

شهيدرجائي

شيروان

436

0585

6230930

http://hasan.nkhschool.ir

هيات امنايي پسرانه ابتدايي شيروان

شيروان

437

http://hod.nkhschool.ir

هيت امنائي دخترانه ابتدايي

شيروان

438

0585

6224704

http://takhti.nkhschool.ir

جهان پهلوان تختي

شيروان

439

0585

6232311

http://pish-talash.nkhschool.ir

پيش حرفه اي دخترانه تلاش

شيروان

440

0585

6234600

http://talash-es.nkhschool.ir

استثنايي تلاش

شيروان

441

0585

6232311

http://talash-amadegy.nkhschool.ir

پيش دبستاني تلاش

شيروان

442

http://edf.nkhschool.ir

دبيرستان استعداد هاي درخشان – فرزانگان شيروان

شيروان

443

0585

8222589

http://somaye.nkhschool.ir

سميه

فاروج

444

0585

8461974

http://farahmand.nkhschool.ir

شهيدفرهمند

فاروج

445

0585822

2590

http://tavafoghi.nkhschool.ir

شهيدمصطفي توافقي

فاروج

446

0585846

4484

http://jalal-titkanloo.nkhschool.ir

جلال آل احمد

فاروج

447

0585

8463166

http://marghzar.nkhschool.ir

مرغزارشهيدکدخدايي

فاروج

448

0585

8222995

http://rejaee.nkhschool.ir

شهيدرجائي

فاروج

449

0585822

2850

http://shohada-f.nkhschool.ir

شهداء

فاروج

450

0585822

5899

http://hoseenpoor.nkhschool.ir

شهيدمجيدحسين پور

فاروج

451

0585845

9498

http://abaasim.nkhschool.ir

شهيدعباسي مايوان

فاروج

452

0585822

2150

http://khamenehee.nkhschool.ir

آيت الله خامنه اي

فاروج

453

0585822

3959

http://emamhasan.nkhschool.ir

امام حسن مجتبي

فاروج

454

0585822

2390

http://emam-sadegh.nkhschool.ir

کانون فرهنگي تربيتي

فاروج

455

0585845

9219

http://zahra-m.nkhschool.ir

دبيرستان دخترانه الزهرا

فاروج

456

0585822

2070

http://kooshesh.nkhschool.ir

کارودانش کوشش

فاروج

457

0585

8223078

http://shahid-tavafoghi.nkhschool.ir

کانون شهيدتوافقي

فاروج

458

0585822

2071

http://kosar-f.nkhschool.ir

کوثر

فاروج

459

0585

8222995

http://emam-f.nkhschool.ir

امام خميني ره

فاروج

460

0585822

2850

http://sahebzamani-m.nkhschool.ir

شهيدصاحب الزماني

فاروج

461

0585822

3672

http://rezvan-f.nkhschool.ir

رضوان

فاروج

462

4638

0585846

http://shariati-m.nkhschool.ir

دکترشريعتي

فاروج

463

0585822

2086

http://fazilat.nkhschool.ir

دبيرستان شبانه روزي فضيلت

فاروج

464

http://grf.nkhschool.ir

گروه آموزشي

فاروج

465

0585

8222995

http://pish-andisheh.nkhschool.ir

پيش دانشگاهي انديشه

فاروج

466

0585822

2710

http://talash-f.nkhschool.ir

هنرستان کاردانش تلاش

فاروج

467

0585

8464228

http://mehr.nkhschool.ir

دانش حاج تقي

فاروج

468

0585822

3280

http://velayat-f.nkhschool.ir

ولايت

فاروج

469

0585

8222711

http://hekmat-farooj.nkhschool.ir

حکمت

فاروج

470

0585822

5458

http://fadak.nkhschool.ir

فدک

فاروج

471

0585

3225978

http://nemooneh.nkhschool.ir

نمونه دولتي الغدير

فاروج

472

0585846

4500

http://yaran.nkhschool.ir

دبستان عشايري دخترانه تيتکانلو

فاروج

473

0585

8463092

http://jafarabad.nkhschool.ir

دبستان عشايري جعفرآباد

فاروج

474

0585

8460321

http://segonbad.nkhschool.ir

شهيدنوروزي سه گنبد

فاروج

475

فناوري اطلاعات و ارتباطات……………..

 

Advertisements

لیست مدارس استان خراسان شمالی همراه با شماره تماس و آدرس سایت

اعلام تاریخ برگزاری آزمون ورودی دبیرستان ها و مدارس راهنمايی نمونه دولتی استان خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی ؛آزمون ورودی دبیرستانهای نمونه دولتی سوم تیر ماه سال جاری و مدارس نمونه دولتی راهنمایی در تاریخ 20 خرداد ماه 90 همزمان با سرار کشور در استان خراسان شمالی برگزار می گردد

اکبر زاده معاون آموزش متوسطه ضمن اعلام  اين خبر گفت آزمون ورودی دبیرستانها ی نمونه دولتی با شرکت بیش از 5500 نفر از دانش آموزان سوم راهنمایی برای تحصیل در هشت دبیرستان نمونه دولتی استان انجام می گیرد  که از بین آنها تعداد حدود 720 نفر به دبیرستان های نمونه راه خواهند یافت.وی افزود 65 درصد پذیرفته شدگان از بین دانش آموزان روستایی 5 درصد از بین فرزندان شاهد و 30 درصد از بین دانش آموزان شهری انتخاب خواهند شد و نتایج این آزمون اواخر تیر ماه 90 اعلام خواهد شد .

معاون آموزش متوسطه استان همچنين گفت:آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی راهنمائی نيز با شرکت بیش از 6700 نفر از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی برای سال تحصیلی در 14 مرکز نمونه دولتی انجام می گیرد که از بین آنها تعداد 870 نفر به مدارس نمونه دولتی راهنمایی راه خواهند یافت.وی افزود 60 درصد پذیرفته شدگان از دانش آموزان مستعد روستایی و 40 درصد ازبین دانش آموزان شهری خواهند بود.وي مراکز نمونه دولتی را فضا ی مطلوبی برای تحصیل و تحقیق دانش آموزان مستعد  عنوان نمود.

اعلام تاریخ برگزاری آزمون ورودی دبیرستان ها و مدارس راهنمایی نمونه دولتی استان خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی ؛آزمون ورودی دبیرستانهای نمونه دولتی سوم تیر ماه سال جاری و مدارس نمونه دولتی راهنمایی در تاریخ 20 خرداد ماه 90 همزمان با سرار کشور در استان خراسان شمالی برگزار می گردد

اکبر زاده معاون آموزش متوسطه ضمن اعلام  اين خبر گفت آزمون ورودی دبیرستانها ی نمونه دولتی با شرکت بیش از 5500 نفر از دانش آموزان سوم راهنمایی برای تحصیل در هشت دبیرستان نمونه دولتی استان انجام می گیرد  که از بین آنها تعداد حدود 720 نفر به دبیرستان های نمونه راه خواهند یافت.وی افزود 65 درصد پذیرفته شدگان از بین دانش آموزان روستایی 5 درصد از بین فرزندان شاهد و 30 درصد از بین دانش آموزان شهری انتخاب خواهند شد و نتایج این آزمون اواخر تیر ماه 90 اعلام خواهد شد .

معاون آموزش متوسطه استان همچنين گفت:آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی راهنمائی نيز با شرکت بیش از 6700 نفر از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی برای سال تحصیلی در 14 مرکز نمونه دولتی انجام می گیرد که از بین آنها تعداد 870 نفر به مدارس نمونه دولتی راهنمایی راه خواهند یافت.وی افزود 60 درصد پذیرفته شدگان از دانش آموزان مستعد روستایی و 40 درصد ازبین دانش آموزان شهری خواهند بود.وي مراکز نمونه دولتی را فضا ی مطلوبی برای تحصیل و تحقیق دانش آموزان مستعد  عنوان نمود.